DoTVORsa # 12 Nauč sa koncentrovať pomocou mindfulness techník!

Máš problémy sústrediť sa? Čítaš tri krát tú istú stranu, lebo si bol mysľou inde? Nič sa nedeje! Pokiaľ ti nikto nepovedal, ako rozvíjať svoju sústredenosť, nemáš to ako vedieť. Našťastie máš možnosť prísť na tento workshop, kde sa naučíš praktické techniky, ktorými si svoju pozornosť zlepšíš. Lepšia koncentrácia znamená väčšiu efektivitu, lepšiu pamäť, sebaovládanie a viac ušetreného […]

DoTVORsa #11 Motivácia členov tímu a vytváranie samomanažovaných tímov

Motivácia musí byť založená na individuálnom prístupe – motivácia jednotlivca na základe jeho motivačných faktorov. Workshop posunie účastníkov a účastníčky od klasického myslenia a riadenia – motivácia a delegovanie úloh – k samomanažovanému motivovanému tímu. Výsledkom práce takto novonastaveného tímu je kreatívny a na výsledok orientovaný tím.Rudolf má vyše 22 rokov praxe v strategickom a projektovom riadení. […]

DoTVORsa #10 Zážitkové vzdelávanie a ako to prepašovať do svojho pôsobenia

Chceš sa dozvedieť viac o zážitkovom vzdelávaní, hrách  či kurzoch? Robíš veci v svojej organizácií dookola rovnako a chcel/a by si to spraviť hravejšie a inovatívnejšie? Pozrieme sa na základy téorie, ukážeme nejaké príklady a inšpiráciu a potom si spravíme zážitkovú dielňu pre Tvoje potreby či len tak, záľuby.Naučí Ťa to teóriu a základy zážitkového vzdelávania. Zároveň budeš […]

DoTVORsa #9 Neustále odôvodnenie opodstatnenosti našich projektov a aktivít

Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o nové prístupy. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu/produktu/služby. Úspešný manažér/ka prepája prehodnocovanie hodnoty s riadením rizík pred aj počas uskutočňovania projektu. Dokáže sa sústrediť nielen na zisťovanie rizík, ale aj na dôsledné uskutočnenie odpovedí na podstatné riziká.Rudolf má vyše […]