DoTVORsa #11 Motivácia členov tímu a vytváranie samomanažovaných tímov

Motivácia musí byť založená na individuálnom prístupe – motivácia jednotlivca na základe jeho motivačných faktorov. Workshop posunie účastníkov a účastníčky od klasického myslenia a riadenia – motivácia a delegovanie úloh – k samomanažovanému motivovanému tímu. Výsledkom práce takto novonastaveného tímu je kreatívny a na výsledok orientovaný tím.Rudolf má vyše 22 rokov praxe v strategickom a projektovom riadení. […]

DoTVORsa #10 Zážitkové vzdelávanie a ako to prepašovať do svojho pôsobenia

Chceš sa dozvedieť viac o zážitkovom vzdelávaní, hrách  či kurzoch? Robíš veci v svojej organizácií dookola rovnako a chcel/a by si to spraviť hravejšie a inovatívnejšie? Pozrieme sa na základy téorie, ukážeme nejaké príklady a inšpiráciu a potom si spravíme zážitkovú dielňu pre Tvoje potreby či len tak, záľuby.Naučí Ťa to teóriu a základy zážitkového vzdelávania. Zároveň budeš […]

DoTVORsa #9 Neustále odôvodnenie opodstatnenosti našich projektov a aktivít

Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o nové prístupy. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu/produktu/služby. Úspešný manažér/ka prepája prehodnocovanie hodnoty s riadením rizík pred aj počas uskutočňovania projektu. Dokáže sa sústrediť nielen na zisťovanie rizík, ale aj na dôsledné uskutočnenie odpovedí na podstatné riziká.Rudolf má vyše […]