Členovia a partneri

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 2022:

 1. BEST TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE, local board (KE I.),
 2. CHANGE YOUR SELF, občianske združenie (KE II.),
 3. CASTELLUM CASSOVIA, občianske združenie (KE II.),
 4. CVČ SOBRANCE – Centrum voľného času Sobrance – Klub mladých Sobrance (SO),
 5. Detská organizácia OZ MAMUT, nezisková organizácia (KE IV.),
 6. EDUERA, občianske združenie (KE III.),
 7. ENJOY THE RIDE, občianske združenie (KE II.ň),
 8. ESN Košice – Erasmus Student Networks, local board (KE I.),
 9. ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT KOŠICKÉHO KRAJA – bývalá KR ŽŠR KK – Krajská rada žiackých školských rád Košického kraja – neformálna skupina (KE I.),
 10. MVO Proxima*, mimovládna organizácia (SNV),
 11. OZ Mladí ľudia a život, občianske združenie (SNV),
 12. RVMP – Mládežnícky parlament mesta Rožňava (RV),
 13. SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE, občianské združenie (KE II.),
 14. YOUTHFULLY YOURS SK, občianske združenie (KS),
 15. YEES – Youth Empowerment in a European Society, nezisková organizácia (SNV)

POZOROVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE:

 1. GENERATION WE, neformálna skupina (KE I.)
 2. OZ KRÁČAJ ZA ŠŤASTÍM (BJ – KE)

POŽIADALI O ČLENSTVO 2022:

 1. MP MČ KOŠICE – SÍDKLISKO KVP, neformálna skupina (KE I.)

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE: