Členovia a partneri

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE 2022:

 1. BEST TUKE (KE I.)
 2. CHANGE YOURSELF SLOVAKIA (KE II.)
 3. CASTELLUM CASSOVIA, o.z. (KE II.)
 4. CVČ SOBRANCE – Centrum voľného času Sobrance – Klub mladých Sobrance (SO)
 5. Detská organizácia OZ MAMUT (KE IV.)
 6. EDUERA (KE III.)
 7. ENJOY THE RIDE, O.Z. (KE II.)
 8. ESN Košice – Erasmus Student Networks (KE I.)
 9. KR ŽŠR KK – Krajská rada žiackých školských rád Košického kraja – Neformálna skupina (KE I.)
 10. MVO Proxima* (SNV)
 11. OZ Mladí ľudia a život (SNV)
 12. RVMP – Mládežnícky parlament mesta Rožňava (RV)
 13. SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE – SMMK (KE II.)
 14. YOUTHFULLY YOURS SK (KS)
 15. YEES – Youth Empowerment in a European Society (SNV)

POZOROVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE:

 1. GENERATION WE (KE I.)
 2. OZ KRÁČAJ ZA ŠŤASTÍM (BJ – KE)

POŽIADALI O ČLENSTVO 2022:

 1. MP MČ KOŠICE – SÍDKLISKO KVP (KE I.)

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE: