Členovia a partneri

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE:

AISEC Košice
BEST TUKE
Detská organizácia OZ Mamut
ENJOY THE RIDE, O.Z.
ESN Košice – Erasmus Student Networks
MVO PROXIMA*
YEES – Youth Empowerment in a European Society
Castellum Cassovia, O.Z.
OZ Humanistic
OZ Mladí ľudia a život
OZ ÚLET
Obecná rada mládeže – ORM Vyšná Myšľa
Obecná rada mládeže – ORM Sirník

POZOROVATEĽSKĚ ORGANIZÁCIE:

ALFA Košice
ACTIVE LIFE, n.o.
Inštitút pre otázky samosprávy, o.z. – KVP Reprezent
OZ KOŠAKT
OZ Patrónus
OZ Medias Res

Mládežnícky parlament mesta Košice
Mládežnícky parlament mesta Rožňava
Mládežnícky parlament mesta Veľké Kapušany

Obecná rada mládeže – ORM Trstené pri Hornáde
Obecná rada mládeže – ORM Slovinky
Obecná rada mládeže – ORM Bohdanovce

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE:

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže / CVČ-RCM
Centrum voľného času – CVČ Rožňava
Centrum voľného času – CVČ Sobrance
Centrum voľného času – CVČ Veľké Kapušany

Mládežnícky parlament mesta Michalovce
Projekt MP – Neformálna skupina Mládežnícky parlament SPišská Nová Ves

IASTE Košice
Karpatská Nadácia
Klub mladých – Spišská Nová Ves
OZ Loďka nádeje
OZ METAMORFOZIS
OZ Žakarovčan
Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach