Séria konferencií mládeže v Košickom kraji 2024 zapísala svoju 7 kapitolu

Už v poradí 7. ročník organizuje Rada mládeže Košického kraja jedinečnú sériu konferencií na území Košického kraja o mladých, pre mladých a s mladými. V spolupráci s KSK a  organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v našom regióne je snahou konferencií zvýšenie kvality práce s mládežou. 19.03.2024 – Spišská Nová Ves – Hotel Metropol 21.03.2024 – Michalovce – Hotel Družba 22.03.2024 […]

Stretnutie predsedov a predsedníčok (SpaP) ŠP v Košickom kraji

Na Stretnutí predsedov a predsedníčok (SPaP) školských parlamentov Košického kraja, ktoré sa konalo v marci 2024 sa stretlo spoločne viacero zástupcov ŠP zo stredných škôl Košického kraja. V Košickom kulturparku sa počas programu celej aktivity mali možnosť navzájom sieťovať a budovať nové kontakty. Cieľ tejto aktivity bolo predstaviť účastníkom príležitosti, ktoré oni a ich školský parlament, v ktorom sú aktívny, môže využiť – konkrétne im boli predstavené organizácie DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, ponuka aktivít od Regionálneho Centra Mládeže – RCM a ponuka aktivít Národného inštitútu a vzdelávania mládeže – NIVaMu.

Školenie – Efektívna komunikácia v spolupráci s CVČ Košice

Workshop bol zameraný na praktické ukážky otvorenej komunikácie a vyžadovania a poskytovania spätnej väzby. Súčasťou workshopu je aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu, komunikačný plán v rámci tímu a doplňujúce nástroje a techniky komunikácie.

Séria konferencií pre mládež opäť v Košickom kraji

Ide o jedinečnú sériu 5 konferencií na území Košického kraja o mladých, pre mladých a s mladými. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v našom regióne je snahou konferencií zvýšenie kvality práce s mládežou. Viac informácii získate tu v samotnom registračnom formulári:
https://forms.gle/69qRFRD1D2Fnd7mR7

WeKEc podcasty – 014. Ako bolo na Erasme ? Vývoj ŠPKK a spätný pohľad od bývalých členov

Mať možnosť podieľať sa na dianí v kraji nie je len výsadou dospelých. Porozprávali sme sa s bývalými členmi Študentského Parlamentu Košického Kraja, Slavomírom Salončukom a Gabrielom Sarkovicsom, rovnako tak aj s Jakubom Spišákom, koordinátorom študentského parlamentu, nielen o histórii či doterajších úspechoch ŠPKK, ale aj o tom, ako ich ovplyvnilo participovanie na spoločenskom živote […]

WeKEc podcasty – 013. Na školení so zástupcami ŠPKK a budúcnosť Študentského Parlamentu Košického kraja

Život člena Študenského Parlamentu Košického Kraja je okrem snahy prepájať študentov stredných škôl nášho kraja pretkaný aj zaujímavými workshopmi, udalosťami a pobytovými školeniami. Na jedno sme zavítali aj my aby sme sa členov aktuálnej ŠPKK opýtali ako takéto pobytové stretnutie prebieha.  Budeme radi za každý váš odber, zdieľanie, páčik, vypočutie 😉 Ďakujeme všetkým, ktorí sa […]

Novovzniknuté mládežnícke parlamenty sa prišli na školenie zosieťovať s tými fungujúcimi

Školenia sa nám zúčastnili zástupcovia týchto parlamentov: MP Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP MP Mestskej časti Košice – Západ zástupkyňa Košického mládežníckeho parlamentu Iniciatívy Mládežnícky parlament v meste Krompachy Študentský parlament Košického kraja Šikovní mladí lektori prišli odovzdaťa vymeniť si skúsenosti z Mládežníckych parlamentov mesta Prievidza a Púchov. Svojimi skúsenosťami školenie obohatila najmä hlavná […]

Offline workshop DoTvorSa – AI v práci pedagóga

Cieľom workshopu bolo poskytnúť pracovníkom s mládežou (koordinátorom školských parlamentov) informácie o tom, ako môžu využiť umelú inteligenciu vo svojej práci. V úvodnej časti workshopu sme si vysvetlili základné pojmy (umelá inteligencia, LLM, chatbot, …). V druhej časti sme si ukázali potenciál umelej inteligencie (súčasnú výkonnosť, limity, možnosti). V tretej, hlavnej časti sme sa venovali konkrétnym príkladom využitia umelej inteligencie […]