Školenia v roku 2016

Od začiatku svojej existencie ponúka Rada mládeže Košického kraja školenia na rôzne témy a to podľa potreby svojich členských a pozorovateľských organizácií a od roku 2014 aj partnerských organizácií.