MP Veľké Kapušany

Obecný parlament mladých vo Veľkých Kapušanoch

Sme zástupcovia mladých zo škôl a mládeže z mesta Veľké Kapušany. Naše prvé stretnutie sa uskutočnilo 9. októbra 2007. Pravidelne sa stretávame v Centre voľného času vo Veľkých Kapušanoch. Našou prvoradou úlohou je podpora participácie mládeže v našom meste.

Čo chceme:
Rozvíjať participáciu mladých ľudí v meste na správe veci verejných, posilňovať záujem mládeže byť aktívnymi občanmi a aktívne participovať na demokratických procesoch, podporiť participáciu detí a mládeže v školských štruktúrach, aby si navykli pracovať v demokracii, budovať vzájomnú dôveru medzi samosprávou a mladými ľuďmi, podieľať sa na zlepšení prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám, zabezpečiť zlepšenie a spríjemnenie podmienok pre život, prácu, vzdelávanie a využívanie voľného času mladých ľudí v meste.

V čom vám môžeme pomôcť:

Spoločne sa aktívnejšie zúčastňujme na riešení
spoločenských problémov.
– Tvorme spoločné projekty využívajúc špecifiká
nášho regiónu.
– Stretávajme sa pravidelne a vymieňajme si skúse-
nosti, respektíve spoznajme naše predstavy.
– Nech sa naše prvé stretnutie stane základným kameňom ďalšej vzájomnej spolupráce.

LINK NA OBCENÝ PARLAMENT VEĽKÉ KAPUŠANY

Logo Obceny parlament Velke Kapusany