Výročné správy a Zmluvy o vzájomnej spolupráci

ZMLUVY O PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI:

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ & RMKK 03.12.2019

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI – KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ & RMKK 20.12.2016

Memorandum o spolupráci s RMS 02.12.2019

Zmluva o spolupráci UPJŠ & RMKK 29.02.2016

Zmluva-o-partnerskej-spolupraci-RMKK-Centrum-spoločenských-a-psychologických-vied-SAV 12.10.2018

Zmluva o partnerskej spolupraci medzi OZ ÚLET & RMKK

Zmluva o spolupráci Active life & RMKK

Humanistic o.z. & RMKK

KOŠAKT & RMKK

Loďka nadeje, o.z. & RMKK

Metamorfozis, o.z. & RMKK

NF PMP & RMKK

ORM Bohdanovce & RMKK

ORM Slovinky & RMKK

Výročná brožúrka FINAL

VÝROČNÉ SPRÁVY:

Výročná správa RMKK 2017

Výročná správa RMKK 2016

Výročná správa RMKK 2015

Výročná správa RMKK 2014