Výročné správy a Zmluvy o vzájomnej spolupráci

Výročná-správa-RMKK-2017

Výročná správa RMKK 2016

Výročná správa RMKK 2015

Výročná správa RMKK 2014

Zmluva o partnerskej spolupraci RMKK & Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Memorandum o spolupráci RMKK a KSK

Zmluva o partnerskej spolupraci medzi RMKK a OZ ÚLET

Zmluva o spolupráci S UPJŠ

Zmluva RMKK a Active life

RMKK – Humanistic o.z.

RMKK – KOŠAKT

RMKK – Lodka nadeje

RMKK – Metamorfozis

RMKK – NF PMP

RMKK – ORM Bohdanovce

RMKK – ORM Slovinky