MP Michalovce

Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce (MzM Michalovce) je nezisková, apolitická, mimovládna organizácia, ktorá združuje mladých ľudí v meste Michalovce. Vznikla 28. novembra 2011.


Niečo o nás ?

Cieľom Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce je zapojiť mladých Michalovčanov, žiakov základných a stredných škôl do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania, umožniť im zorganizovanie ich vlastných nápadov, podporovať ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít a hlave pôsobiť ako reprezentant mladých ľudí v našom meste. Mládežnícke zastupiteľstvo je najvyšším poradným orgánom primátora mesta Michalovce pre oblasť mládeže a prevencie. Aktívne spolupracujeme s Mestským úradom Michalovce, Mestskou políciou Michalovce, základnými a strednými školami na území mesta Michalovce. Sme jediná mládežnícka organizácia v meste Michalovce. Sídlo máme v Michalovciach na Základnej škole, ul. Krymská 5, 071 01 Michalovce.

Ako fungujeme ?

Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce funguje na základe jednotlivých členov a členiek, ktorí sú vo väčšine prípadov činní na svojej škole, sú členmi študentskej samosprávy. Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce pravidelne organizuje rôzne aktivity, na ktorých sa členovia a členky podieľajú a zúčastňujú. Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce riadi predsedníctvo. Na zasadnutiach sa zúčastňujú delegáti z jednotlivých základných a stredných škôl v meste Michalovce. Každú školu reprezentujú dvaja delegáti.

Chceš sa stať členom ?

Členmi sa môžu stať všetci mladí ľudia v meste Michalovce, ktorí majú záujem a chuť podieľať sa na aktívnom živote mladých ľudí. Podmienkou prijatia je byť žiakom alebo študentom na jednotlivých základných a stredných školách v meste. Od 27.12.2016 sa udeľuje výnimka v prijatí za člena, členom sa môžu stať aj občania mesta Michalovce vo veku do 28 rokov. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku a e-mailom na adresu: mzmmichalovce@gmail.com