Obecné rady mládeže a Mládežnícke parlamenty


V Košickom kraji podporujeme participáciu mládeže prostredníctvom zakladania Obecných rád mládeže a Mládežníckych parlamentov v mestách (ďalej už len ORM a MP). Našim cieľom je mať v každom meste Košického kraja fungujúcu a aktívnu MP a zakladať a aktívne podporovať čo najviac ORM. Spolupracovať s aktívnymi ORM a MP v rámci Slovenska, aj na medzinárodnej úrovni.

Chceme podporovať fungujúce ORM a MP spolupracovať s nimi pri vytváraní a udržiavaní ďalších ORM a MP.

Od roku 2014 sme sa pustili do plnenia tohto cieľa. Podarilo sa nám založiť prvé 3 ORM. Postupne s mladými aktívnymi ľuďmi z obci Trstené pri Hornáde, Vyšná Myšľa a Sirník sme sa niekoľko krát stretli aby sme naše úsilie zhodnotili podpisom partnerských zmlúv o vzájomnej spolupráci. V rokoch 2015 a 2016 sme pokračovali v našom cieli a postupne vznikajú ďalšie Obecné rady mládeže a mestské mládežnícke parlametny. Okrem zakladania týchto subjektov ponúkame členom ORM a MP ako aj všetkým mladým ľudom, žijúcim či študujúcim v Košickom kraji, možnosti vzdelávať sa prostredníctvom neformálnych metód účasťou na našich školeniach a tréningoch, konferenciách a ďalších aktivitách, našich ako aj našich partnerov.
Fotky z našich školení nájdete tu: skolenia