O RMKK

Rada mládeže Košického kraja je demokratické, dobrovoľné združenie, ktoré vzniklo v roku 2001. Cieľom RMKK je sieťovať, vytvárať a podporovať spoluprácu medzi mladými ľuďmi, organizáciami a inštitúciami, ktoré ovplyvňujú ich život v Košickom kraji. Každoročne usporadúva školenia, sieťovacie stretnutia, konferencie a vyvíja ďalšie aktivity pre mládež, členské organizácie a pre pracovníkov s mládežou. Víziou RMKK je Košický kraj, miesto príležitosti, kde sa mladí ľudia chcú a vedia realizovať. Sme tiež členskou organizáciou Asociácie krajských rád mládeže.

Predsedníctvo Rady mládeže Košického kraja:

Marián Švekuš
OZ Enjoy The Ride
poverený zastupovať RMKK
marian.svekus@rmkk.sk
+421 910 907 955