Odkazy

Naši partneri:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v pôsobnosti MŠVVŠ SR
Dobrovoľmíctvo.sk – Ak hľadáš príležitosť pomôcť
Rada mládeže Slovenska – RMS
Rada mládeže Prešovského kraja – RMPK
Rada mládeže Žilinského kraja – RMŽK
Rada mládeže Trenčianského kraja – RMTNK
Rada mládeže Nitrianského kraja – RMNK
Rada mládeže Trnavského kraja – RMTK
Rada mládeže Bratislavského kraja – RMBRK
Košický samosprávny kraj
Regionálne centrum mládeže – Centrum voľného času – RCM-CVČ
Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

Granty & Nadácie:

www.eurodesk.sk – európska informačná sieť pre mladých
www.mladiinfo.sk
www.nadaciaorange.sk
www.ekopolis.sk
www.itesco.sk
www.coop.sk
www.osf.sk
www.karpatskanadacia.sk/
www.nadaciaspp.sk
www.nadaciapontis.sk
www.nadaciaslsp.sk
www.nadaciavub.sk
www.nadaciatatrabanky.sk
www.intenda.sk
www.visegradfund.org
www.nds.sk