Konferencie o mládeži

Konferencie o mládeži sú jednou z hlavných aktivít našich projektov v rámci grantovej schémy HLAS MLADÝCH. V súčasnom formáte organizujeme Konferencie o mládeži od roku 2014. V roku 2017 organizujeme už 4. ročník týchto konferencií.

Konferencie organizujeme pravidelne v krajskom meste Košice ako aj v rôznych okresných mestách Košického kraja. Do dnešných dní sme našimi konferenciami navštívili Veľké Kapušany, Rožňavu, Spišskú novú Ves, Sobrance, Michalovce, či Kráľovský Chlmec.

Hlavným cieľom konferencií je informovať mladých ľudí o rôznych možnostiach aktívnej participácie na aktivitách, projektoch organizovaných miestnymi, regionálnymi, národnými ako aj medzinárodnými organizáciami, nadáciami, grantovými schémami a podobne. Informujeme a prezentujeme im naše poslanie a aktuálne projekty, predstavujeme naše členské organizácie a snažíme sa mladým priblížiť miestne organizácie, ktoré pracujú s mládežou a o ktorých mnohokrát miestni mladí ani nevedia. Mladí účastníci majú zároveň možnosť spoznať ľudí, ktorí sú pre nich pozitívnym príkladom praxe.

Ďalším dôležitým cieľom našich konferencií je zber podnetov, nápadov i problémov od mladých ľudí, ktoré spracovávame do odporúčaní pre miestnu samosprávu a odbor školstva VÚC Košického kraja.

Konferencie by nevznikli bez veľkej podpory a spolupráce a účasti našich členských a partnerských organizácií, členov Obecných rád mládeže a Mládežníckych parlamentov, miestnej samosprávy a ďalších osôb, za to im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v ďalších rokoch.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.