Konferencie 2014

Cieľom konferencií:
– identifikácia a networking pracovníkov s mládežou v občianskych združeniach, neziskových organizáciách, CVČ a mládežníckych združeniach
– poskytnúť inšpiráciu a praktické návrhy aktivít pre prácu s mladými ľuďmi
– zapojenie aktívnych mladých ľudí zo stredných škôl prostredníctvom predsedov študentských rád
– vybudovanie nových partnerstiev so strednými školami cez zástupcov, ktorí sa venujú mimoškolským aktivitám, národným a medzinárodným projektom
– prezentovať činnosť svojej organizácie s mladými ľuďmi

12.november 2014 – Rožňava (GEMER)

Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s CVČ Rožňava, a so zástupcami Iuventa – Slovenského inštitútu mládeže sa 1. decembra 2014 v priestoroch Kongresovej sály Radnici na Námestí baníkov v Rožňave stretli s aktívnymi mladými ľuďmi so záujmom o mládežnícku politiku a tiež s organizáciami pracujúcimi s mládežou v okolí mesta Rožňava na 1. ročníku Konferencie o mládeži.
Po vrelom privítaní účastníkov Konferencie predsedom RMKK a riaditeľkou CVČ Rožňava pani Izabellou Hurajtovou, predstavili činnosti svojich organizácií ako aj cieľ Konferencie o mládeži.

Svoju organizáciu ďalej predstavili aj ďalší prítomní zástupcovia aktívnych mladých ľudí v okolí Rožňavy. Po jednotlivých prezentáciách (Červený križ územný spolok Rožňava, Domka – stredisko Rožňava, a ďalší …), nasledovala prezentácia zástupcu Iuventy Martina Gbúra o možnostiach programu Erasmus + ďalších projektov a prezentácia Martina Boršča o Správe o mládeži 2014. V závere po malom občerstvení nám účastníci vyplnili krátke dotazníky a s niektorými sme diskutovali na tému ako trávia voľný čas, čomu sa venujú a čo by radi zmenili vo svojom meste.

IMG_2916

IMG_2934

IMG_2907

Výstupom konferencie sú:
– Partnerské zmluvy s CVČ Rožňava, a dohoda o budúcej spolupráci s Domka, stredisko Rožňava.
– Návrh spolupráce pri vytváraní Mládežníckeho parlamentu mesta Rožňava v spolupráci s CVČ Rožňava.
So zástupcami zúčastnených mládežníckych organizácií sme sa zhodli nad potrebou opakovať častejšie takéto stretnutia zástupcov aktívnej mládeže.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

19.november 2014 – Košice (ABOV)

Rada mládeže Košického kraja v spolupráci so zástupcami Iuventa – Slovenského inštitútu mládeže sa stretli 19. novembra 2014 v priestoroch Tabačky Kulturfabrik na Gorkého ulici 2 v Košiciach na tematickom podvečery s aktívnymi mladými ľuďmi so záujmom o mládežnícku politiku vo svojom okolí aby si v neformálnych priestoroch netradične vymenili skúsenosti na 1. ročníku Konferencie o mládeži v Košicicach.

Košice

Premietli si 17 minútový animovaný film Nina, po ktorom prebehla moderná diskusia na tému obáv z budúcnosti mládeže. Následne formou World café mali účastníci možnosť diskutovať so skúsenými školiteľmi na rôzne témy:
• Zmena prichádza zdola – Obecné rady mládeže, Mládežnícke parlamenty
• Možnosti vzdelávania – NP Praktik, Komprax
• Otvor sa svetu, svet je už otvorený – Erasmus +
• Život dobrovoľníka – zástupcovia mimovládnych organizácií
Všetci účastníci vyzdvihli pozitívny vplyv tejto konferencie a zhodli sa nad potrebou opakovať častejšie takéto stretnutia zástupcov aktívnej mládeže.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

24.november 2014 – VEĽKÉ KAPUŠANY (ZEMPLÍN)

Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta Veľké Kapušany, a so zástupcami Iuventa – Slovenského inštitútu mládeže sa stretli 24. novembra 2014 v priestoroch Turistického informačného centra vo Veľkých Kapušanoch s aktívnymi mladými ľuďmi so záujmom o mládežnícku politiku a tiež s organizáciami pracujúcimi s mládežou v okolí Veľkých Kapušian na 1. ročníku Konferencie o mládeži.
Po vrelom privítaní účastníkov Konferencie predsedom RMKK a predsedom Mládežníckeho parlamentu mesta Veľké Kapušany, RMKK predstavili činnosti svojich organizácií ako aj cieľ Konferencie o mládeži.

Prezentácia činnosti RMKK bola zameraná najmä na možnosti mládežníckej participácie a zapájania sa do verejného života v obciach. Nasledovala prezentácia zástupcu Iuventy Martina Gbúra o možnostiach programu Erasmus + a ďalších projektov. So skúsenosťami z medzinárodných projektov sa podelili mladí aktívni členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Veľké Kapušany. Po obednej prestávke nasledovala otvorená diskusia v skupinách na tému problémov a nedostatkov mladých v okolí.

DSC_0471

DSC_0485

DSC_0487

DSC_0488

Výstupom konferencie sú:
– Partnerské zmluvy s Mládežníckym parlamentom a Centrom voľného času mesta Veľké Kapušany
– Záujem prejavili mladí aj o založenie obecných rád mládeže z niekoľkých obcí. Došlo k dohode zorganizovania ďalšieho podobného podujatia ja budúci rok s cieľom informovania a o postupe pri zakladaní Obecných rád mládeže, o spôsobe komunikácie so zástupcami jednotlivých obcí s koncentráciou na pozitívne príklady z praxe z už založených ORM.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

01.december 2014 – Spišská Nová Ves (SPIŠ)

Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s občianskym združením YEES, a so zástupcami Iuventa – Slovenského inštitútu mládeže sa 1. decembra 2014 v priestoroch Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vesi stretli s aktívnymi mladými ľuďmi so záujmom o mládežnícku politiku vo svojom okolí a tiež s organizáciami pracujúcimi s mládežou na Spiši na 1. ročníku Konferencie o mládeži.
Po vrelom privítaní účastníkov Konferencie predsedom RMKK a riaditeľkou hosťujúceho Gymnázia, predseda RMKK predstavil činnosti Rady mládeže Košického kraja ako aj cieľ Konferencie o mládeži.

Svoju organizáciu ďalej predstavili aj ďalší prítomní zástupcovia aktívnych mladých ľudí v okolí Spiša. Po jednotlivých prezentáciach (oz. Yees, Mladí ľudia a život, CVĆ Regionálne centrum mládeže Košice, a ďalší …). Nasledovala prezentácia zástupcu Iuventy Martina Gbúra o možnostiach programu Erasmus + a ďalších projektov. Po obednej prestávke nasledovala otvorená diskusia na tému problémov a nedostatkov mladých v Spišskom okrese.

DSC_0350

DSC_0351

DSC_0349

DSC_0346

DSC_0339

DSC_0331

10635725_1567540653459504_8207629194267140552_n

Výstupom konferencie sú:
– Partnerské zmluvy s OZ YEES, Mladí ľudia a život.
– Návrh spolupráce pri vytváraní Mládežníckeho parlamentu mesta Spišská Nová Ves v spolupráci aj s poslankyňou Mestského zastupiteľstva a zároveň riaditeľky hosťujúceho gymnázia v jednej osobe p.Mgr. Máriou Kaľavskou.

Všetci účastníci vyzdvihli pozitívny vplyv tejto konferencie a zhodli sa nad potrebou opakovať častejšie takéto stretnutia zástupcov aktívnej mládeže.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.