Kontaktujte nás

Rada mládeže Košického kraja
/Youth council of Kosice region/

Poštová / fakturačná adresa:
Rada mládeže Košického kraja
Hlavná 70,
040 01 Košice
Slovenská republika

Mobil:
+421 910 907 955

E-mail:
spolu@rmkk.sk
predseda@rmkk.sk

IČO: 35 544 406
DIČ: 2021681783

peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Bratislava
číslo účtu: 2923844825/1100 (Tatra Banka)
SWIFT (BIC):
IBAN: SK1111000000002923844825

Forma: občianske združenie
Vznik: 2001