Novovzniknuté mládežnícke parlamenty sa prišli na školenie zosieťovať s tými fungujúcimi

Školenia sa nám zúčastnili zástupcovia týchto parlamentov:

MP Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP

MP Mestskej časti Košice – Západ

zástupkyňa Košického mládežníckeho parlamentu

Iniciatívy Mládežnícky parlament v meste Krompachy

Študentský parlament Košického kraja

Šikovní mladí lektori prišli odovzdaťa vymeniť si skúsenosti z Mládežníckych parlamentov mesta Prievidza a Púchov. Svojimi skúsenosťami školenie obohatila najmä hlavná školiteľka Silvia Štefaníková.

Účastníci školenia, ktorí sú zároveň reprezentantmi jednotlivých mládežníckych parlamentov v zmysle aktivity dokázali vytvoriť silný tím s jasnou víziou, silnou motiváciou a cieľmi do budúcnosti, ktoré majú prispieť a mať silný vplyv  na rozvoj mládežníckych parlamentov na území miest a obcí Košického kraja. Počas množstva diskusií a výmeny skúseností jednotlivých mládežníckych parlamentov aktuálne pôsobiacich na území Košického kraja sa účastníci venovali aj problematikám, ktoré postihujú a ovplyvňujú mládežnícke parlamenty a spoločne hľadali správnu cestu a postup pri ich riešení. Vďaka silnému prepojeniu účastníkov medzi sebou vznikli na mieste počas školenia priame partnerstvá medzi jednotlivými mládežníckymi parlamentami, ktoré majú mať za cieľ zefektívniť rozvoj a prácu mládežníckych parlamentov v ich okolí. Účastníci dostali plnohodnotné informácie, vedomosti a zručnosti, ktoré prispeli k rozvoju ich kompetencií nevyhnutných pre ich prácu v mládežníckom parlamente a aktívnej občianskej angažovanosti.

PROGRAM:
24.11.2023 Piatok

 • 15:00  Príchod účastníkov a ubytovanie
 • 17:00 – 18:30 (I.blok) Zoznámenie + Úvod do problematiky mládežníckych parlamentov (Background mládežníckych parlamentov na Slovensku + dobré príklady praxe)
 • 18:30 VEČERA
 • 19:30 Spoločný program – kto sme a kde sme…Človečina, Spoznávanie …..Čo ma motivuje—-
 • 22:00 Voľný program / večierka –

25.11.2023 Sobota

 • 08:00 RAŇAJKY
 • 09:00 – 10:30 (II.blok) Ranný servis, Teambuilding activity
 • 10:30 – 11:00  coffee break
 • 11:00 – 12:30 (III.blok) Kde sme? (SWOT analýza)
 • 12:30 OBED
 • 13:30 – 15:00 (IV.blok)  Kto nám pomáha/ mohol by pomôcť (Kľúčoví partneri)
 • 15:00 – 15:30 coffee break
 • 15:30 – 17:00 (V.blok)  Kde by sme chceli byť? Čo je náš cieľ?
 • 17:00 – 17:30 tea break  
 • 17:30 – 18:30 (VI.blok) Erasmus + a jeho možnosti
 • 18:30 VEČERA
 • 19:30 spoločný program – Moje/naše tímové role (Osobnostný poker)
 • 22:00 voľný program / večierka

26.11.2023 Nedeľa

 • 08:00               RAŇAJKY
 • 09:00 – 10:00  Ranný servis, Akčný plán mládežníckeho parlamentu + Vyhodnotenie školenia
 • 10:00               Záver stretnutia a diskusia
 • 11:00 – 12:00  OBED
 • 13:00               Odchod

Vzdelávacia aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – „Programy pre mládež 2014 – 2023“, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Post Author: Marián Švekuš