Séria konferencií mládeže v Košickom kraji 2024 zapísala svoju 7 kapitolu

Už v poradí 7. ročník organizuje Rada mládeže Košického kraja jedinečnú sériu konferencií na území Košického kraja o mladých, pre mladých a s mladými. V spolupráci s KSK a  organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže v našom regióne je snahou konferencií zvýšenie kvality práce s mládežou.

  1. 19.03.2024 – Spišská Nová Ves – Hotel Metropol
  2. 21.03.2024 – Michalovce – Hotel Družba
  3. 22.03.2024 – Rožňava – Kongresové centrum, mestský úrad Rožňava
  4. 26.03.2024 – Krompachy (ZUŠ Krompachy – Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy)
  5. 27.03.2024 – Košice (DKC Veritas – Dominikánske námestie 8, 040 01 Košice)

Cieľom konferencií je informovať mladých ľudí o rôznych možnostiachsebarozvoja a uplatneniasa nielen v Košickom kraji. Na konferencii sa dozvedia o rôznych príležitostiach, do ktorých sa mladí ľudia môžu zapojiť v našom regióne, ako aj o tom, ako tráviťvoľnýčaszmysluplne. Stretnú sa s inšpiratívnymiosobnosťami z rôznych oblastí, zástupcamimiestnychsamospráv,partnermi z neziskovéhosektora a súkromnejsféryVeríme, že informácie a skúsenosti, ktoré študenti na konferencii získajú, ich inšpirujú k činom a aktivite nielen na vašej škole.

I. so série konferencií sme uskutočnili v Spišskej Novej Vsi. Po prvý krát sme ju organizovali v Hoteli Metropol v centre mesta.

Ako druhé mesto v Košickom kraji sme navštívili Michalovce.

V Rožňave sme privítali študentov aj z Dobšinej a okolitých obcí.

Séria konferencií je súčasťou projektu Rady mládeže Košického kraja, ktorý bol podporený z dotácií MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež

Post Author: Marián Švekuš