Offline workshop DoTvorSa – AI v práci pedagóga

Cieľom workshopu bolo poskytnúť pracovníkom s mládežou (koordinátorom školských parlamentov) informácie o tom, ako môžu využiť umelú inteligenciu vo svojej práci. V úvodnej časti workshopu sme si vysvetlili základné pojmy (umelá inteligencia, LLM, chatbot, …). V druhej časti sme si ukázali potenciál umelej inteligencie (súčasnú výkonnosť, limity, možnosti). V tretej, hlavnej časti sme sa venovali konkrétnym príkladom využitia umelej inteligencie v práci koordinátora (príprava príspevkov na sociálne siete, brainstorming, konzultácie, úprava textov). V poslednej časti sme sa venovali diskusii s účastníkmi.

Workshopu sa nakoniec zúčastnilo 13 pedagógov.

Všetky ciele aktivity boli naplnené. Účastníci workshopu získali vedomosti (vedia vysvetliť, čo je to umelá inteligencia, opísať možnosti jej využitia a limity) a zručnosti (s pomocou vedia využiť ChatGPT vo svojej každodennej práci)  k tomu, aby vedeli využívať moderné technológie vo svojej práci. Hodnotenie workshopu prebiehalo počas diskusie, na základe ktorej sme zhodnotili, že je potrebný väčší počet takýchto workshopov.

Prezentáciu z WS si môžete stiahnuť tu:

https://drive.google.com/file/d/1WsM858aJqoSkF297ltRVFCaASFZaLhbR/view?usp=drive_link

Post Author: Marián Švekuš