WeKEc podcasty – 014. Ako bolo na Erasme ? Vývoj ŠPKK a spätný pohľad od bývalých členov

Mať možnosť podieľať sa na dianí v kraji nie je len výsadou dospelých. Porozprávali sme sa s bývalými členmi Študentského Parlamentu Košického Kraja, Slavomírom Salončukom a Gabrielom Sarkovicsom, rovnako tak aj s Jakubom Spišákom, koordinátorom študentského parlamentu, nielen o histórii či doterajších úspechoch ŠPKK, ale aj o tom, ako ich ovplyvnilo participovanie na spoločenskom živote už počas stredoškolských čias a aké “dvere” im to neskôr otvorilo (napríklad k projektu EuroPeers).

Budeme radi za každý váš odber, zdieľanie, páčik, vypočutie ;).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, fandia nám, resp. už rozmýšľajú ako pridať ruku k dielu ? Úspešný zvyšok týždňa všetkým ?

Podcast plný úspešných ľudí, inšpirácií, príbehov. 👀 Vďaka nám sa dozvieš o zaujímavých projektoch a podujatiach, aktuálnych výzvach, neformálnom vzdelávaní a o organizáciách pracujúcich s mládežou a pre mládež.

Tento 🎧 podcast vznikol v rámci projektu 📣 Rady mládeže Košického kraja, ktorý bol podporený z dotácií MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím WeKEc RMKK

#SPKK #StudenskyParlamentKosickehoKraja#Erasmus+ #EuroPeers #RCM #ucimsaoddruhych #vzajomnesainspirujeme #wekec #podcast #sebarozvojapracasmladezou #mladipremladych #mykecame #cestakvlastemuprojektu #moznostipremladych #minedu #ministerstvoskolstvavedyvyskumuasportu #iuventa #kosickykraj

Post Author: Marián Švekuš