Stretnutie predsedov a predsedníčok (SpaP) ŠP v Košickom kraji

Na Stretnutí predsedov a predsedníčok (SPaP) školských parlamentov Košického kraja, ktoré sa konalo v marci 2024 sa stretlo spoločne viacero zástupcov ŠP zo stredných škôl Košického kraja. V Košickom kulturparku sa počas programu celej aktivity mali možnosť navzájom sieťovať a budovať nové kontakty. Cieľ tejto aktivity bolo predstaviť účastníkom príležitosti, ktoré oni a ich školský parlament, v ktorom sú aktívny, môže využiť – konkrétne im boli predstavené organizácie DASATO Academy, Nexteria Leadership Academy, ponuka aktivít od Regionálneho Centra Mládeže – RCM a ponuka aktivít Národného inštitútu a vzdelávania mládeže – NIVaMu.

PROGRAM AKTIVITY:

6:40 – 8:30 | Príprava samotného podujatia organizátormi

8:30 – 9:20 | Registrácia a príchod účastníkov

9:20 | Otvorenie podujatia, povedzme si prečo tu sme

9:30 – 10:15 | prezentácie organizácií „Príležitosti okolo nás“

10:15 – 10:35 | „Spoznávajme sa navzájom“ – networkingové a spoznávacie aktivity

10:35 – 11:30 | „Búrka aktivít“ – zdieľame navzájom našu dobrú prax
(aktivity školských parlamentov, zdieľanie skúseností (poster, napísať napísať 4 najpopulárnejšie, 4 najväčšie, 4 najoriginálnejšie aktivity ich parlamentu – rozdelenie aktivít: ekologická, medzitriedne vzťahy/klíma na škole, športové, umelecké, spoločenská akcia, charity/zbierky/swap, tematické dni/týždne))

11:30 – 12:15 | obedňajšia prestávka

11:35 (počas prestávky) | Budovanie platformy pre ŠP v KK
12:00 (počas prestávky) | Nábor dobrovoľníkov do Pomocnej rady ŠPKK

12:15 – 13:15 | Ako efektívne komunikovať? (vzdelávací blok)

13:15 – 14:00 | Focusové skupiny pre tvorbu aktivít RMKK a ŠPKK

14:00 – 14:30 | záver, poďakovanie a spoločné fotenie

63 účastníkov z toho 2 mládežnícky vedúci nad 18 rokov a 4 pracovníci s mládežou.

Aktivita bola súčasťou projektu Rady mládeže Košického kraja, ktorý bol podporený z dotácií MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút pre vzdelávanie a mládež

Post Author: Marián Švekuš