Štartér – Školenie pre ambasádorov štruktúrovaného dialógu

Aj vážne veci sa dajú naučiť v neformálnej atmosfére a dobre sa pri tom zabaviť. Príď sa o tom presvedčiť na školenie Štartér. Štartér je školenie pre mladých ľudí (15 – 30 rokov), ktorí sa zaujímajú o život vo svojom meste. Môžu mať za sebou rôzne aktivity – dobrovoľnícke, organizovanie akcií, kultúrne podujatia, iné – alebo […]

Konferencia Spolu dokážeme viac – Košice

Piata a najväčšia konferencia mládeže plná podnetov, informácii a inšpirácií organizovaná v roku 2017 v Košickom kraji je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli – našim hosťom, účastníkom z košických stredných škôl, pracovníkom s mládežou. Špeciálne poďakovanie patrí našim spíkrom, ktorí sa s publikom v kreatívnych priestoroch štúdia Woont podelili o svoje vedomosti a skúsenosti. […]

Európska komisia spúšťa Youth Wiki – online encyklopédiu o mládežníckej politike

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež.  Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní. Európska komisia slávnostne otvorí Youth Wiki na konferencii 12. 12. 2017 v Bruseli. Konferencia bude prístupná verejnosti aj prostredníctvom priameho internetového vysielania. MŠVVaŠ SR  (Odbor mládeže) poverilo úlohou Národného korešpondenta Asociáciu […]

Konferencia Spolu dokážeme viac – Michalovce

Štvrtá Konferencia mládeže je za nami a ďakujeme všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom. V Michalovciach bolo skvelo a zároveň sme získali množstvo podnetov, informácii a inšpirácií. Dátum konania: 29. 11. 2017 Miesto konania: Námestie osloboditeľov 25, 07101 Michalovce Na konferencii sa v dvoch blokoch predstavili: Rada mládeže Košického kraja, Krajská rada žiackych školských rád Košického […]

Pozvánka na konferenciu mládeže v Košiciach

Pozývame vás na konferenciu Spolu dokážeme viac, ktorá je súčasťou 4. ročníka cyklu konferencií o mládeži, s mládežou, a hlavne pre mládež. Predstavíme vám mladých ľudí, kolegov z organizácií, ktoré pracujú s mládežou a pre mládež v Košickom kraji. Termín konania konferencie: utorok 12. 12. 2017, začiatok o 10:00 (predpokladaný čas trvania do 15:00) Registrácia účastníkov: od […]

Panel mladých Horizon 2020 Enliven

Slovenská akadémia vied prichádza s možnosťou zapojiť sa formou diskusie do výskumného projektu H2020 Enliven o celoživotnom vzdelávaní (Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu) https://h2020enliven.org/home/ V každej z 8 EU krajín výskumných partnerov projektu Enliven https://h2020enliven.org/about/ sa vytvára “Panel mladých” pre zastúpenie predstaviteľov cieľovej skupiny – mladých dospelých a vy máte […]

Konferencia Spolu dokážeme viac – Kráľovský Chlmec

Tretia z cyklu konferencií mládeže v roku 2017 sa konala v Kráľovskom Chlmci. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri jej zorganizovaní a všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom. Dátum konania: 21. 11. 2017 Miesto konania: Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec Na konferencii sa v dvoch blokoch prezentácií predstavili: Rada […]

Stali sme sa miestnym centrom DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v […]

Konferencia Spolu dokážeme viac – Rožňava

Druhá z cyklu konferencií mládeže v roku 2017 sa konala v Rožňave. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri jej zorganizovaní a všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom. Dátum konania: 10. 11. 2017 Miesto konania: Radnica mesta Rožňava, Námestie baníkov 16, Rožňava Na konferencii sa v dvoch blokoch predstavili: Rada mládeže Košického kraja, Krajská […]

Konferencia Spolu dokážeme viac – Spišská Nová Ves

Prvá z cyklu konferencií mládeže v roku 2017 je za nami a ďakujeme všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom. V Spišskej Novej Vsi nám bolo skvelo a zároveň sme získali množstvo podnetov, informácii a inšpirácií. Dátum konania: 8. 11. 2017 Miesto konania: Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves Na konferencii sa […]