Európska komisia spúšťa Youth Wiki – online encyklopédiu o mládežníckej politike

Youth Wiki je porovnateľnou encyklopédiou národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež.  Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Európska komisia slávnostne otvorí Youth Wiki na konferencii 12. 12. 2017 v Bruseli. Konferencia bude prístupná verejnosti aj prostredníctvom priameho internetového vysielania.

MŠVVaŠ SR  (Odbor mládeže) poverilo úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli zozbierané informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a i.

Asociácia CVČ SR

Post Author: Jana Beerová