Konferencia Spolu dokážeme viac – Rožňava

Druhá z cyklu konferencií mládeže v roku 2017 sa konala v Rožňave. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri jej zorganizovaní a všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom.

Dátum konania: 10. 11. 2017

Miesto konania: Radnica mesta Rožňava, Námestie baníkov 16, Rožňava

Na konferencii sa v dvoch blokoch predstavili: Rada mládeže Košického kraja, Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja, Rožňavský mládežnícky parlament, Slovenský Červený kríž, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko, EDUCON a OZ ELÁN Rožňava. Po prednáškach, počas ktorých malo publikum možnosť klásť otázky nielen naživo, ale aj prostredníctvom sli.do, nasledoval workshop, na ktorom mladí účastníci hľadali odpovede na otázky súvisiace s ich životom v škole či v meste.

Pozvanie na konferenciu prijal aj primátor mesta Pavol Burdiga a zástupcovia Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

Fotografie z konferencie nájdete na https://www.facebook.com/RMKKE/posts/1650885318268359

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Jana Beerová