Panel mladých Horizon 2020 Enliven

Slovenská akadémia vied prichádza s možnosťou zapojiť sa formou diskusie do výskumného projektu H2020 Enliven o celoživotnom vzdelávaní (Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu) https://h2020enliven.org/home/

V každej z 8 EU krajín výskumných partnerov projektu Enliven https://h2020enliven.org/about/ sa vytvára “Panel mladých” pre zastúpenie predstaviteľov cieľovej skupiny – mladých dospelých a vy máte príležitosť byť súčasťou v Paneli mladých za Slovensko.

Cieľom stretnutí Panelov mladých je podporovať kontinuálnu diskusiu a spätnú väzbu na výskum projektu Enliven počas celého jeho trvania, konfrontovať nové poznatky s cieľovou skupinou ako aj získavať dôležité podnety z praxe.

Organizátori by radi využili príležitosť vytvorenia Panelu mladých ako komunikačnej platformy s predstaviteľmi iniciatív, ktoré sa venujú mládeži na nadviazanie dlhodobejšej spolupráce i pre iné výskumné projekty.

Stretnutie Panelu mladých sa uskutoční 29. novembra 2017 v čase 12:00 – 15:00 v priestoroch Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedného ústavu v Košiciach na Karpatskej ulici 5.

V priebehu budúceho roka je plánované medzinárodné stretnutie panelov mladých.

Z účasti v tejto poradnej štruktúre nevyplývajú pre účastníkov žiadne ďalšie záväzky a účasť nie je honorovaná.

Post Author: Jana Beerová