Konferencia Spolu dokážeme viac – Kráľovský Chlmec

Tretia z cyklu konferencií mládeže v roku 2017 sa konala v Kráľovskom Chlmci. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali pri jej zorganizovaní a všetkým, ktorí prišli – mladým ľuďom, hosťom a spíkrom.

Dátum konania: 21. 11. 2017

Miesto konania: Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Na konferencii sa v dvoch blokoch prezentácií predstavili: Rada mládeže Košického kraja, Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja ,Youth Parliament Copus – Mládežnícky parlament mesta Veľké Kapušany, OZ Mladí ľudia a život, LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) a Dobrovoľnícke centrum Košíc. Po prednáškach, počas ktorých malo publikum možnosť klásť otázky nielen naživo, ale aj prostredníctvom sli.do, nasledoval workshop, na ktorom mladí účastníci hľadali odpovede na otázky súvisiace s ich životom v škole či v meste.

Fotografie z konferencie nájdete na https://www.facebook.com/RMKKE/posts/1661184163905141

Cyklus Konferencií bol podporený z dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Jana Beerová