Valné zhromaždenie – nové sídlo, dekréty a aktívnejšia spolupráca organizácií

V piatok 25. októbra 2017 sme sa stretli na Valnom zhromaždení Rady mládeže Košického kraja v priestoroch Výmenníka na Obrody 5 v Košiciach. Po privítaní zástupcov členských organizácií sme odštartovali novinkou – členským a pozorovateľským organizáciám sme odovzdali oficiálne dekréty člena a pozorovateľa. Nasledoval dotazník a diskusia o výhodách členstva v Rade mládeže Košického kraja […]

Veľké sťahovanie – nájdete nás na novej adrese

Tohtoročné prázdniny sme odštartovali sťahovaním. Od teraz nás nájdete v priestoroch startupového centra Eastcubator. Adresu Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice s nami okrem Miestneho úradu Košice – Staré mesto zdieľajú aj ďalšie organizácie, mladé firmy a množstvo šikovných ľudí. Našu kanceláriu nájdete na druhom poschodí. Tešíme sa na stretnutia, školenia a workshopy, ktoré nás tu čakajú. […]

Stretnutie krajských rád s vedením odboru mládeže Ministerstva vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA

Krajské rady mládeže sa 6. apríla 2017 v Žiline stretli s vedením odboru mládeže Ministerstva vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže na pracovnom rokovaní, ktorého cieľom bolo predstavenie činnosti krajských rád mládeže podľa jednotlivých regiónov a ponúknutie dohôd o vzájomnej spolupráci, ktoré by mali priniesť posilnenie kvality práce s […]

Valné zhromaždenie RMKK – 28.02.2017

Na Valnom zhromaždení RMKK, ktoré sa konalo 28. 2. 2017 sme okrem iného hlasovali za nové zloženie Predsedníctva ako aj za prijatie nových členských organizácií. Staro-novým predsedom RMKK sa stal: Marián Švekuš Novým podpredsedami sa stali: Jana Beerová a Matej Farkalín BLAHOŽELÁME! 🙂 🙂 🙂 Tešíme sa na spoluprácu: – ESN Košice, – Castellum Cassovia, […]

Pracovné stretnutia zástupcov žiackych školských KSK

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia zástupcov žiackych školských rád z 26 stredných škôl z Košického kraja. V spolupráci s Regionálnym centrom mládeže – RCM CVČ sme pripravili aktivitu pre Mladých lídrov, počas ktorej pracovali na tvorbe podoby Krajskej žiackej školskej rady. Pozorovateľom od začiatku do konca bolo aj vedenie Odboru školstva Úradu KSK. Ďakujeme všetkým […]

Memorandum o spolupráci v VÚC KSK – Historický míľnik pre RMKK

Historický míľnik v činnosti RMKK Vďaka dlhodobej realizácii aktivít v oblasti mládežníckej politiky a participácie v kraji a spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja sa RMKK podarilo dosiahnuť míľnik v jej činnosti a teda uzavrieť Memorandum o spolupráci medzi Radou mládeže Košického kraja a Košickým samosprávnym krajom. Cieľom memoranda je realizácia aktivít smerujúcich k […]