Pracovné stretnutia zástupcov žiackych školských KSK

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia zástupcov žiackych školských rád z 26 stredných škôl z Košického kraja.

V spolupráci s Regionálnym centrom mládeže – RCM CVČ sme pripravili aktivitu pre Mladých lídrov, počas ktorej pracovali na tvorbe podoby Krajskej žiackej školskej rady. Pozorovateľom od začiatku do konca bolo aj vedenie Odboru školstva Úradu KSK. Ďakujeme všetkým za účasť a podnety.

Post Author: Jana Beerová