Valné zhromaždenie – nové sídlo, dekréty a aktívnejšia spolupráca organizácií

V piatok 25. októbra 2017 sme sa stretli na Valnom zhromaždení Rady mládeže Košického kraja v priestoroch Výmenníka na Obrody 5 v Košiciach. Po privítaní zástupcov členských organizácií sme odštartovali novinkou – členským a pozorovateľským organizáciám sme odovzdali oficiálne dekréty člena a pozorovateľa. Nasledoval dotazník a diskusia o výhodách členstva v Rade mládeže Košického kraja a jej úlohách. Veríme, že vďaka získaným informáciám sa nám podarí priniesť našim členským organizáciám širšie spektrum aktivít a služieb.

Nasledovalo prekonzultovanie zmien v stanovách, týkajúcich sa okrem iných aj nového sídla a doplnenia vízie organizácie a schválenie nových stanov. Nové stanovy zverejníme po ich schválení na Ministrerstve vnútra SR aj na našej webstránke.

V závere valného zhromaždenia sme predstavili všetky aktivity, ktoré doposiaľ zrealizovala RMKK v priebehu tohto kalendárneho roka – školenia, konferencie a stretnutia v rámci projektu Hlas mladých, pomoc pri tvorbe obecných rád mládeže, spoluprácu s VUCKE a pomoc pri formovaní Krajskej rady žiackych školských rád, Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu a ďalšie.

Jedným z predsavzatí, s ktorým sme odchádzali zo spoločného stretnutia, je aj aktívnejšia spolupráca členských organizácií. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoločné aktivity 🙂

Jana Beerová

Post Author: Jana Beerová