Stretnutie krajských rád s vedením odboru mládeže Ministerstva vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA

Krajské rady mládeže sa 6. apríla 2017 v Žiline stretli s vedením odboru mládeže Ministerstva vedy, výskumu a športu SR a vedením organizácie IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže na pracovnom rokovaní, ktorého cieľom bolo predstavenie činnosti krajských rád mládeže podľa jednotlivých regiónov a ponúknutie dohôd o vzájomnej spolupráci, ktoré by mali priniesť posilnenie kvality práce s mládežou v jednotlivých krajoch.

Foto: https://www.facebook.com/asociaciaKRM

 

Post Author: Jana Beerová