Memorandum o spolupráci v VÚC KSK – Historický míľnik pre RMKK

Historický míľnik v činnosti RMKK

Vďaka dlhodobej realizácii aktivít v oblasti mládežníckej politiky a participácie v kraji a spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja sa RMKK podarilo dosiahnuť míľnik v jej činnosti a teda uzavrieť Memorandum o spolupráci medzi Radou mládeže Košického kraja a Košickým samosprávnym krajom. Cieľom memoranda je realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality mládežníckej politiky v kraji, posilnenie postavenia mládežníckych organizácii, žiackych školských rád a parlamentov mládeže a aktivít zameraných na pravidelný zber podnetov a potrieb pre tvorbu regionálnej mládežníckej politiky s cieľom zlepšenia života mladých ľudí v Košickom kraji.

Áno, vieme, znie to tak nekonkrétne a všeobecne, ale podstatou je, že aj v roku 2017 budeme realizovať aktivity, kde sa Vás budeme pýtať na Váš názor, nápady, potreby, ktoré následne predstavíme kompetentným osobám, aby sa rozhodovanie o mladých nedialo bez mladých.

Post Author: Marián Švekuš