KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – KOŠICE (Séria konferencií mládeže 2019)

Už v poradí šiesty ročník sme organizovali jedinečnú sériu konferencií s názvom  # Dotvorme svoj kraj na území Košického kraja, pod záštitou Úradu Košiského samosprávneho kraja. Našou snahou bolo v spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže aj podporiť zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.  Posledná z konferencií sa […]

KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – TREBIŠOV (Séria konferencií mládeže 2019)

Šiesty ročník Konferencií mládeže, ktoré boli tento rok pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja sa dotkol aj mladých z Trebišova. Pre túto príležitosť nám dňa 18.12.2019 prepožičalo priestory Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, za čo veľmi pekne ďakujeme. Konkrétne riaditeľke múzea pani Mgr. Beáte Kereštanovej za jej prístup a ochotu vyjsť nám v […]

KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES (Séria konferencií mládeže 2019)

Šiesty ročník Konferencií mládeže Rady mládeže Košického kraja sa uskutočnil až v šiestich východoslovenských mestách pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja. Jedným z miest, ktoré sme navštívili, bola aj Spišská Nová Ves. Dňa 17.12.2019 sme sa všetci stretli na Gymnáziu Školská 7, kde sa konferencia # Dotvorme svoj kraj konala. Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže Spišská […]

KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – SOBRANCE (Séria konferencií mládeže 2019)

Už v poradí šiestykrát sme ako Rada mládeže Košického kraja organizovali jedinečnú sériu konferencií s názvom # Dotvorme svoj kraj na území Košického kraja pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja. Jedným zo šiestich miest, kam sme zavítali, boli 12.12.2019 aj Sobrance. Sleduj VIDEO: Konferencia mládeže v Sobranciach 2019 Našou snahou bolo v spolupráci s miestnou […]

KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – MICHALOVCE (Séria konferencií mládeže 2019)

11. decembra 2019 sme zavítali do Michaloviec s takýmto cieľom: Vytvoriť priestor na komunikáciu a networking (sieťovanie) organizácií, aktívnych mladých ľudí či dôležitých dospelých, ktorí môžu mladým ľuďom pomôcť zlepšiť ich podmienky a prostredie, v ktorom sa rozvíjajú a jedného dňa budú platnou súčasťou našej spoločnosti. Inými slovami, vytvorili sme priestor pre mladých aj dospelých, […]

POBYTOVÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMKK

V dňoch 6.-8. decembra sme si dali malú pauzičku s konferenciami a workshopmi a zorganizovali sme víkendové valné zhromaždenie v prírode neďaleko Košíc v rekreačnom zariadení Zlatá Idka . Skrátka, keď potrebujete načerpať novú energiu, inšpiráciu a kreatívne nápady, ktorých my potrebujeme neúrekom, musíte občas odísť na odľahlé miesto s partiou skvelých ľudí a myšlienky sa budú […]

KONFERENCIA #DOTVORME SVOJ KRAJ – ROŽŇAVA (Séria konferencií mládeže 2019)

Na prvej konferencii zo série #Dotvorme svoj kraj pod záštitou Úradu Košického samosprávneho kraja v Rožňave sme sa spoločne stretli ako účastníci s rôznym pôsobením. Niektorí boli zvedavými žiakmi zo základných či stredných škôl, iní zase mladí z rožňavského mládežníckeho parlamentu alebo členovia krajskej rady žiackych školských rád. Čo však bolo cieľom našej konferencie? Vytvoriť […]

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S NOVÝM VEDENÍM KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dňa 03.12.2019 sme boli pozvaní na úrad Košického samosprávneho kraja priamo predsedom KSK pánom Rastislavom Trnkom. Po niekoľko týždňovej snahe a komunikácií s pani Natáliou Vince poverenou zástupkyňou KSK pre oblasť mládeže sa podarilo dotiahnuť dlho očakávaný podpis Memoranda o spolupráci medzi KSK a našim občianskym združením Radou mládeže Košického kraja. Čo to pre nás […]

DOTVOR SA – WORKSHOPY PRE MLADÝCH

A je to tu !!! Prišli sme s novou aktivitou, ktorá má pomôcť mladým ľuďom dotvoriť samých seba do takej miery aby prostredníctvom našich aktivít získali schopnosti, zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia byť užitočnejší pre spoločnosť. Chceli sme mladým odovzdať nielen naše skúsenosti ale postupne aj skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí. Následne až mesiac […]