I. ROČNÍK OCEŇOVANIA STOPA 2019

Dňa 11.10.2019 Asociácia krajských rád zrealizovala nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v Banskej Bystrici. Na organizácií sa podieľala aj Rada mládeže Banskobystrického kraja a Rada mládeže Žilinského kraja.

Keďže išlo o národné oceňovanie a všetky rady mládeže boli vyzvané aby nominovali jednotlivcov resp. organizácie pracujúce v oblasti práce s mládežou neostali sme ticho a nominovali za Košický kraj týchto hrdinov, ktorý zanechali stopu v Košickom kraji.

Niekoľko momentiek z oceňovania sTOPa 2019 11.10.2019 v Banskej BystriciMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Uverejnil používateľ Akram- Asociácia krajských rád mládeže Streda 16. októbra 2019

Ocenenia sTOPa nesie v sebe myšlienku zanechania stopy aktivitou, angažovanosťou, príkladom dobrej praxe v životoch mladých ľudí aj celej komunity.

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je  Asociácia krajských rád mládeže  (ďalej len AKRAM).

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže  v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Ocenenie STOPA  sa udeľuje v rámci týchto kategórií:

1. Aktívny mládežník
2. Aktívny občan
3. Top líder samosprávy
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
5. Top projekt
6. Top subjekt, neformálna skupina

Chceš vedieť kto vyhral tak sleduj video 😉

[PRIAMY PRENOS] sTOPa 2019

[PRIAMY PRENOS] sTOPa 2019

Uverejnil používateľ Akram- Asociácia krajských rád mládeže Piatok 11. októbra 2019

Tešíme sa na budúci rok 😉

Post Author: Marián Švekuš