EUROPE GOES LOCAL AJ V KOŠICKOM KRAJI

Záverečná konferencia pilotnej fázy projektu Europe Goes Local

Záverečná konferencia pilotnej fázy projektu Europe Goes Local.

Uverejnil používateľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Pondelok 30. septembra 2019

Finálne video z celého projektu Europe Goas local, ktorý bol na Slovensku bodom zlomu v podpore práce s mládežou na úrovni samosprávy.

Aj my v Košickom kraji veríme, že to bude mať pozitívny vplyv na prácu s mládežou ako aj na prístup zainteresovaných osôb.

Post Author: Marián Švekuš