ZAPOJILI SME SA DO INICIATÍVY YOU(TH) DECIDE!

30.5. 2019 Youthfully Yours SK za účasti organizácii RMKK a RCM Košice zorganizovala prvú časť vzdelávacieho projektu You(th) Decide! zameraného na posilnenie občianskej angažovanosti a participácie medzi mladými ľuďmi z krajín V4. 

FOTO album a report z prvého stretnutia nájdete na stránke TU.

19.6.2019 aj napriek vysokým horúčavám pokračovalo vzdelávanie You(th) Decide! zamerané na posilnenie občianskej participácie medzi mladými ľuďmi z krajín V4. 

19.6.2019 aj napriek vysokým horúčavám pokračovalo vzdelávanie You(th) Decide! zamerané na posilnenie občianskej…

Uverejnil používateľ Youthfully Yours SK Utorok 2. júla 2019

27.6.2019 sa uskutočnilo tretie lokálne stretnutie vzdelávania You(th) Decide! pokračujúce v myšlienke posilňovania občianskej angažovanosti a participácie na verejnom rozhodovaní medzi mladými ľuďmi z Košického kraja. Počas dvoch predchádzajúcich stretnutí nám vzdelávanie umožnilo spojiť mládež so záujmom o tému, zástupcov miestnych organizácií pracujúcich s mládežou, zástupcov žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, členov akademického senátu a zástupcov magistrátu mesta Košice. Spoločne s účastníkmi sme definovali, občiansku participáciu, zhrnuli jej najčastejšie formy a vysvetlili si jej stupne podľa tzv. rebríka participácie sociológa Roggera Harta. Metódy neformálneho vzdelávania nám umožnili prepojiť teóriu so zážitkami vďaka, identifikovali sme potreby mladých ľudí ako aj problémy, ktoré mladí ľudia v našom kraji reflektujú. S týmito informáciami sme sa obrátili na Košický samosprávny kraj (KSK) s prosbou o prebratie záštity nad vzdelávaním a s pozvánkou na jeho tretie stretnutie venované možným riešeniam identifikovaných problémov.

27.6.2019 sa uskutočnilo tretie lokálne stretnutie vzdelávania You(th) Decide! pokračujúce v myšlienke posilňovania…

Uverejnil používateľ Youthfully Yours SK Nedeľa 21. júla 2019

Záverečné video

You(th) decide III. Making in process..:30. mája, 19. júna a 27. júna 2019 sa uskutočnili lokálne stretnutia…

Uverejnil používateľ Youthfully Yours SK Utorok 6. augusta 2019

V roku 2020 sa tešíme na pokračovnaie tohto projektu pod názvom You(th) participate, ktorý budeme realizovať v spolupráci s Youthfully Yours – Slovakia v 4 mestách Košického kraja 😉 trimce paľce 😉

Post Author: Marián Švekuš