DOTVOR SA – WORKSHOPY PRE MLADÝCH

A je to tu !!! Prišli sme s novou aktivitou, ktorá má pomôcť mladým ľuďom dotvoriť samých seba do takej miery aby prostredníctvom našich aktivít získali schopnosti, zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia byť užitočnejší pre spoločnosť. Chceli sme mladým odovzdať nielen naše skúsenosti ale postupne aj skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí.

Následne až mesiac október priniesol mladým ľuďom z Košického kraja mnoho možností posunúť sa vpred, vďaka workshopom s názvom Dotvor sa!, ktoré sme ako Rada mládeže Košického kraja organizovali.

Viete do akých miest sme workshopy pre mladých doniesli? Boli to tieto:

Na úvod si povieme, čo to vlastne workshop je. Dozvedeli sme sa, že niektorí mladí ľudia tomuto slovu nerozumejú, alebo sa s ním ešte nestretli. Netreba sa ho báť, neznamená to len nudné sedenie na stoličke a počúvanie besedy či prednášky, možno ako v škole. Workshop je spojenie času aj miesta kedy sa stretnete so svojimi podobne zmýšľajúcimi rovesníkmi, vymeníte si vaše názory aj skúsenosti a ešte k tomu, sa zahráte a vyskúšate si spolu nové zábavné aktivity. Ako bonus sa naučíte nové veci o téme, ktorou sa daný workshop zaoberá. Takáto forma učenia (iná ako učenie v škole) sa volá neformálne vzdelávanie. Avšak treba povedať, že keby nebolo našich vzácnych lektorov, nebolo by ani workshopov, ktoré sme realizovali. Ktorí  lektori to boli? Postupne vám ich v článku nižšie predstavíme 😉 .

Skôr ako prejdeme ku lektorom, napíšeme ešte, aké boli témy, ktorým sa workshopy #Dotvorsa! venovali. Boli rôzne:

1. Dobrovoľníctvo ako vhodné využitie voľného času

2. Time managment

3. Profi prezentácia na sociálnych sieťach! Ako na to?

4. Mindfulness (bdelá pozornosť)

5. ESC – Európsky zbor solidarity

Prejdime teda ku prvej téme workshopov – ku dobrovoľníctvu. Treba pripomenúť, že dobrovoľníctvo je neplatená aktivita. Dobrovoľník za ňu nedostáva finančnú odmenu. Tak prečo to potom ľudia robia? To je otázka, ktorej musia dobrovoľníci veľmi často čeliť. A aká je odpoveď dobrovoľníkov, sa účastníci dozvedeli na workshope s Matejom (Farky) Farkalínom, počas ktorého sme si povedali čo je to dobrovoľníctvo, aké sú jeho formy a na základe pozitívnych príkladov sme si ukázali, že dobrovoľníctvo je vhodnou formou využívania voľného času a akým prínosom vie byť pre človeka. Farky mal pre nás pripravených okrem dôležitých informácií aj dosť zaujímavých aktivít na to, aby sme z workshopu odchádzali vysmiati, vyhratí, namotivovaní a s dobrou náladou.

Farky si pre mladých v rámci workshopov pripravil aj ďalšiu tému – Timemanagement. Časový manažment je téma, ktorej sa nikdy nikto nevyhne. Potrebujeme sa naučiť, ako naložiť so svojim časom a nie všetci vieme, ako na to. Táto téma je veľmi aktuálna, kto ju vie aplikovať do praxe, ten je šťastný – a stopro aj produktívny – človek. Existujú rôzne techniky, ako zvládať prácu pod časovým stresom, a niektoré sme si vyskúšali na vlastnej koži. Farky nám na záver dovolil nazrieť na svoje know how, pre efektívne plánovanie svojho času. Postaral sa o super atmošku počas celého workshopu, vďaka ktorej sme sa všetci dobre popri učení zabavili.

Ďalším z lektorov, ktorého chceme predstaviť je Matej Hrabovský. Popri štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ (na Katedre psychológie) sa venuje téme Mindfulness. Na workshopoch Dotvor sa! v Košiciach, v Spiškej Novej Vsi a v Rožňave nám vysvetlil, že Mindfulness (bdelá pozornosť) je veľmi moderná metóda, ktorú na svojich workshopoch pre zamestnancov využívajú aj spoločnosti ako napríklad Google a Apple!  Prečo potrebujeme mindfulness poznať? Na jednej strane zvyšuje schopnosť koncentrácie, emocionálnu inteligenciu, a posilňuje psychickú odolnosť. A na druhej strane ešte aj pomáha znížiť stres. Po týchto informáciách sme zbystrili pozornosť a čakali sme, čo ďalšie sa ešte dozvieme. Predstavili sme si teda čo je to #mindfulness, povedali sme si niečo o tom ako správne dýchať, o rôznych technikách, ktorými vieme zlepšiť schopnosť našej mysle koncentrovať sa, a vyskúšali sme si aj niekoľko druhov meditácie. Mindufulness cvičenia pomáhajú efektívnejšie pracovať na svojich snoch a cieľoch, ktoré chcete pre seba, svoje mesto – alebo jeho okolie – dosiahnuť. Tak prečo to neskúsiť…? Na záver workshopu pod vedením Mateja sme sa zhodli na tom, že každý z nás si našiel niečo z ponúknutého, čo mu najviac vyhovuje, a odnáša si to so sebou ďalej do života.

Pri predstavovaní lektorov a opisovaní diania z workshopov ešte chvíľu ostaneme. Prichádza na rad lektorka, ktorá pracuje v oblasti médií, marketingu a PR viac ako 16 rokov. Je špecialistkou na tvorbu marketingových plánov, krízovú komunikáciu a SEO. Pôsobí aj ako školiteľka a venuje sa aktivitám pre tretí sektor. Reč je o Janke Beerovej, ktorá nás na svojom workshope naučila to, ako sa profesionálne prezentovať na sociálnych sieťach. Vďaka nej sme sa dozvedeli, ako používať sociálne siete, na prezentáciu svojich aktivít, ako fungujú sociálne siete Facebook, Instagram a LinkedIn, ale aj to, že treba myslieť na svoju kariéru a byť o krok vpred pred ostatnými. Počas workshopu sme hneď prepájali teóriu s praxou, a to čo sme si povedali sme si hneď išli aj vyskúšať. Po zábavnej a kreatívnej tvorbe obsahu, ktorý nám mohol poslúžiť ako materiál na svoju prezentáciu, sme si zahrali súťažný kvíz o sociálnych sieťach, ktorý bol peknou bodkou po vydarenom workshope v Sobranciach.

Ako poslednú tému a lektorov si predstavíme v krátkosti tému ESC – Európsky zbor solidarity Sme veľmi radi, že sme na toto podujatie mohli uvítať samotného pána riaditeľa Národnej agentúry programu EÚ Erasmus + (Európsky zbor solidarity) pána Petra Kupca a tiež regionálneho koordinátora Odboru podpory práce s mládežou pána Martina „Maťa“ Boršča. Veríme, že mladých oslovila novinka z dielne EÚ, kde majú mladí možnosť získať až 500 € na mesiac na rôzne aktivity so solidárnym podtónom. Stretnutie kvitoval aj samotný pán riaditeľ, kedy mal konečne možnosť sa stretnúť so žiadateľmi, ktorých často krát pozná len cez administratívu, ktorá je s podávaním projektov veľmi úzko spätá. Záujemcovia o získanie dotácie tak majú možnosť získať až 6000 € na 12 mesiacov čo už teda stojí za tú námahu čo poviete 😉 V prípade otázok ako na to neváhajte kontaktovať regionálneho koordinátora Maťa, ktorý vám bude nápomocný ak tak urobíte v dostatočnom predstihu pred termínom, kedy vyprší možnosť zasielať žiadosti o dotáciu. Za všetkých, ktorí sa zúčastnili na workshopoch v Michalovciach a v Košiciach ďakujeme.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim lektorom, menovite Petrovi Kupcovi a Martinovi Borščovi (Iuventa – Slovenský inštitút mládeže), Janke Beerovej (Lemur, s.ro.; Úlet o.z.), Matejovi Farkalínovi (Klub mladých Spišká Nová Ves, OZ Mlaž), Matejovi Hrabovskému (mindfulness kouč a lektor, študent psychológie a člen Akademicého senátu FF UPJŠ) za ich odbornosť a zároveň hravý prístup. Ďakujeme tiež účastníkom, koordinátorom a spoluorganizátorom za pomoc, bez ktorej by sa tieto workshopy nepodarilo zorganizovať.

V novom roku sa môžete tešiť na ďalšiu sériu workshopov. My veríme, že častejšie a odbornejšie 😉

Post Author: Marián Švekuš