DOTVORME SVOJ KRAJ – SERIÁL KONFERENCIÍ MLÁDEŽE 2019

Dátumy a miesto konania konferencií:

dňa 4.12.2019 (streda) v Rožňave
dňa 11.12.2019 (streda) v Michalovciach
dňa 12.12.2019 (štvrtok) v Sobranciach
dňa 17.12.2019 (utorok) v Spišskej Novej Vsi
dňa 18.12.2019 (streda) v Trebišove
dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach

Už v poradí šiesty ročník organizuje Rada mládeže Košického kraja jedinečnú *sériu konferencií na území Košického kraja. V spolupráci s miestnou samosprávou či miestnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti mládeže je snahou konferencií zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv.

Ciele konferencie:

– spájať organizácie a inštitúcie, ktorých činnosť sa dotýka života mládeže a otvárať konštruktívny dialóg medzi nimi
– motivovať mladých ľudí pozitívnymi príbehmi ich rovesníkov z Košického kraja, ktorí sa dokázali presadiť a plnia si teraz svoje sny,
– informovanie o možnostiach pre mladých,
– informovať a oboznámiť mladých o možnostiach participácie na chode samosprávy a o jej výhodách
– informovať účastníkov o prínosoch práce s mládežou.

Účastníci konferencie sú:

– žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl,
– pracovníci s mládežou,
– zástupcovia tretieho sektora,
– zástupcovia samosprávy,
– tí, ktorým mládež v Košickom kraji nie je ľahostajná.

O miestach Vás budeme priebežne informovať 😉

*Séria konferencií je súčasťou projektu Rady mládeže Košického kraja pod názvom Hlas mladých 2019, ktorý bol podporený Z DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY “PROGRAMY PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020”, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Program:

12:30 – 13: 00 Registrácia účastníkov konferencie

13:00 – 13:15 Otvorenie konferencie

13:15 – 14:15 I. časť – Prezentácie:

1. Čo hovorí HBSC štúdia o mladých? (www.hbscslovakia.com)
2. Čo na to hovorí mládež?

14:15 – 15:15 II. časť – Prezentácie:

1. Žiacke školské rady (ŽSR) ako nástroj k participácii.
2. Príležitosti hlavne pre mladých – Iuventa, Erasmus+, ESC/Európsky zbor solidarity.
3. Samospráva ako kľúčový aktér pri práci s mládežou.

15:15 – 15:30 Coffee break

15:30 – 16:30 III. časť – Panelová diskusia:

1. Zástupcovia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
2. Zástupca samosprávy
3. Zástupca ŽŠR
4. iný relevantný „hlas“ do diskusie
5. iný relevantný „hlas“ do diskusie

16:30 – 17:00 Záver konferencie

#dotvormesvojkraj #dotvorsa #samosatonespravi #kosickykraj #ksk

Počet účastníkov na konferenciách je limitovaný, preto:
AK MÁŠ VÁŽNY ZÁUJEM ZÚČASTNIŤ SA KONFERENCIE, VYPLŇ PROSÍM SVOJE PRIHLASOVACIE ÚDAJE A ODOŠLI FORMULÁR ( www.bit.ly/2KBTuh2 ) NAJNESKÔR DO 2.12.2019 (pondelok) do 19:00.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať elektronicky na spolu@rmkk.sk.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu konferencie v prípade neúčasti vopred dohodnutých rečníkov alebo neočakávaných situácií.

Post Author: Marián Švekuš