PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S NOVÝM VEDENÍM KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dňa 03.12.2019 sme boli pozvaní na úrad Košického samosprávneho kraja priamo predsedom KSK pánom Rastislavom Trnkom. Po niekoľko týždňovej snahe a komunikácií s pani Natáliou Vince poverenou zástupkyňou KSK pre oblasť mládeže sa podarilo dotiahnuť dlho očakávaný podpis Memoranda o spolupráci medzi KSK a našim občianskym združením Radou mládeže Košického kraja. Čo to pre nás […]

DOTVOR SA – WORKSHOPY PRE MLADÝCH

A je to tu !!! Prišli sme s novou aktivitou, ktorá má pomôcť mladým ľuďom dotvoriť samých seba do takej miery aby prostredníctvom našich aktivít získali schopnosti, zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia byť užitočnejší pre spoločnosť. Chceli sme mladým odovzdať nielen naše skúsenosti ale postupne aj skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí. Následne až mesiac […]

DOTVORME SVOJ KRAJ – SERIÁL KONFERENCIÍ MLÁDEŽE 2019

Dátumy a miesto konania konferencií: dňa 4.12.2019 (streda) v Rožňave dňa 11.12.2019 (streda) v Michalovciach dňa 12.12.2019 (štvrtok) v Sobranciach dňa 17.12.2019 (utorok) v Spišskej Novej Vsi dňa 18.12.2019 (streda) v Trebišove dňa 19.12.2019 (štvrtok) v Košiciach Už v poradí šiesty ročník organizuje Rada mládeže Košického kraja jedinečnú *sériu konferencií na území Košického kraja. V […]

PRIJALI SME POZVANIE VYJADRIŤ HLAS MLADÝCH NA EAST INNOVATION CONFERENCE

Prijali sme pozvanie, ktoré sa neodmieta. Aj keď sme z toho mali troška trému, lebo veď nie každý deň dostanete príležitosť byť oslovený organizáciou ako je AmCham Slovakia s tým aby ste na ich konferenciu EAST INNOVATION CONFERENCE prišli prezentovať názory mládeže z východného Slovenska. Konferencia sa konala 13. novembra 2019 v Tabačke – Kulturefabrik […]

I. ROČNÍK OCEŇOVANIA STOPA 2019

Dňa 11.10.2019 Asociácia krajských rád zrealizovala nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v Banskej Bystrici. Na organizácií sa podieľala aj Rada mládeže Banskobystrického kraja a Rada mládeže Žilinského kraja. Keďže išlo o národné oceňovanie a všetky rady mládeže boli vyzvané aby nominovali jednotlivcov resp. organizácie pracujúce v oblasti práce s mládežou neostali sme ticho a nominovali […]

#DOTVOR SA – WORKSHOPY PRE MLADÝCH

A je to tu, dlho sme sa neozývali ale tak makali sme na tom aby sme to vedeli spustiť. Ako sme písali v predošlom príspevku 18. marca 2019 TU, podarilo sa nám naplniť plán aktivít, ktorý sme si vytvorili. Aj keď s omeškaním ale o to viac nás teší, že sme to nevzdali, zamakali a […]

EUROPE GOES LOCAL AJ V KOŠICKOM KRAJI

Finálne video z celého projektu Europe Goas local, ktorý bol na Slovensku bodom zlomu v podpore práce s mládežou na úrovni samosprávy. Aj my v Košickom kraji veríme, že to bude mať pozitívny vplyv na prácu s mládežou ako aj na prístup zainteresovaných osôb.

I. VALNÉ ZHROMAŽDENIE RMKK 2020

Program: Otvorenie a privítanie prítomných Schválenie orgánov Valného zhromaždenia – zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu Valného zhromaždenia. Predloženie potvrdení o členstve resp. žiadosti o členstvo v RMKK Prijímanie nových žiadateľov o členstvo v RMKK, Odstúpenie podpredsedov RMKK a voľba nových Prezentácia činnosti RMKK za rok 2018 a v roku 2019. Možnosti do ktorých sa […]

PRVÝ ROČNÍK OCEŇOVANIA sTOPa JE SPUSTENÝ!

Máte známeho, o ktorom by ste bezpochýb mohli prehlásiť, že je vzorový aktívny mládežník alebo aktívny občan? Poznáte obec s najpriateľskejším vzťahom ku mládeži? Viete o niekom, kto by si zaslúžil ocenenie sTOPa v kategórii Top líder samosprávy? 🔭….Tak nám o tom dajte vedieť 🤙😉 Najneskôr ale ⌛️ do 2️⃣6️⃣. septembra 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ do 🕣 20.00 […]

LEPŠEJŠÍ DEŇ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Pridali sme ruku k dielu a prijali pozvánku od kamošov zo Spišskej Novej Vsi, konkrétne od Farkyho a doniesli sme nejaké „serepetičky“ aby bola väčšia zábava 😉 Veď oslavovali sme Medzinárodný deň mládeže (12.08.) 😉 A ako to zhodnotil sám pán hlavný organizátor ? 🙂 Kukaj link a video 😉 #usmejsaamakaj #mladiprespissku #mladipremladych #zivotplnyzazitkov #uzivajzivota