Monitoring stavu školských parlamentov

Klikni na fotku a zobrazí sa preštuduj si brožúrku – NA ČO SME PRIŠLI 😉
Cieľom monitoringu bolo zistiť stav školských parlamentov v Košickom kraji. Chceli sme zistiť, na koľkých stredných školách v Košickom kraji existuje po zmene legislatívy školský parlament (bez ohľadu na zriaďovateľa). V prípade, ak školský parlament existuje, zaujímalo nás, ako funguje, aké má podmienky na škole, aké aktivity realizuje a akú podporu potrebuje. Monitoring sme realizovali formou online dotazníka, ktorý bol polo anonymný. Dotazník bol určený pre koordinátorov, predsedov a členov školských parlamentov.

Na tvorbe monitoringu sa podieľalo Regionálne Centrum Mládeže v Košiciach, Študentský parlament Košického kraja a Odbor školstva Košického samosprávneho kraja

Kto sa zapojil do monitoringu ?
Do monitoringu sa zapojili členovia, predsedovia a koordinátori ŠP. Väčšina respondentov boli členovia a členky ŠP, až 496 odpovedí. 82 zaznamenaných odpovedí bolo od predsedníčok a predsedov ŠP a 92 odpovedí bolo od koordinátoriek a koordinátorov ŠP.

V prvej časti výsledkov monitoringu ŠP na stredných školách v Košickom kraji sa sme sa zaoberali stavom ŠP. Teda na koľkých školách je zriadený ŠP, koľko ŠP má miesto v rade školy a aký je priemerný počet členov ŠP.

V druhej časti výsledkov monitoringu stavu ŠP na stredných školách v  Košickom kraji sme sa zaoberali fungovaním ŠP. Teda spôsobom volieb, spôsobom komunikácie s vedením a žiakmi. Ďalej sa zaoberáme tým, ako a kde sa ŠP stretáva. Či má ŠP štatút schválený vedením školy, či ŠP pracuje podľa nejakého plánu a ako bol zvolený predseda ŠP.

V tretej časti výsledkov monitoringu stavu ŠP na stredných školách v Košickom kraji sme sa zaoberali typom a frekvenciou aktivít, ktoré ŠP v Košickom kraji realizujú. 

Výsledky
Výsledky Monitoringu sú zhrné do prehľadnej brožúry na ktorej konci sú uvedené odporúčania vyplývajúce z dát. Publikácia bude distribuovaná v digitálnej podobe na všetky stredné školy v Košickom kraji a limitované množstvo bolo distribuované v tlačenej podobe pre relevantné organizácie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR  🇸🇰 v oblasti práce s mládežou, v rámci programu Štruktúry pre participáciu 2022.

Post Author: Marián Švekuš