WeKEc podcasty – 009. Mládežnícke parlamenty v Košickom kraji #02 Spišská Nová Ves

Mládežnícke parlamenty častokrát vznikajú hlavne z iniciatívy mladých, ktorí chcú prispieť pri rozvoji svojho okolia. No občas na tom úplnom počiatku stoja aj samotní zástupcovia mesta či mestskej časti, ktorých jednoducho zaujíma názor mladšej generácie.

V dnešnej epizóde pokračujeme v našej rubrike o Mládežníckych parlamentoch. Konkrétne sme vyspovedali predsedníčku a podpredsedníčku Mládežníckeho parlamentu Spišskej novej vsi a dozvedeli sa, ako to u nich funguje.

Budeme radi za každý váš odber, zdieľanie, páčik, vypočutie ;).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, fandia nám, resp. už rozmýšľajú ako pridať ruku k dielu ? Úspešný zvyšok týždňa všetkým ?

Podcast plný úspešných ľudí, inšpirácií, príbehov. 👀 Vďaka nám sa dozvieš o zaujímavých projektoch a podujatiach, aktuálnych výzvach, neformálnom vzdelávaní a o organizáciách pracujúcich s mládežou a pre mládež.

Tento 🎧 podcast vznikol v rámci projektu 📣 Štruktúry pre participáciu 2022 – Košický kraj, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje.

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím WeKEc RMKK

#mladeznickyparlament #mpsnv #mladeznickyparlamentmestaspisskanovaves #mlaz #mestospisskanovaves #farky #wekec #podcast #sebarozvojapracasmladezou #mladipremladych #mykecame #cestakvlastemuprojektu #moznostipremladych #minedu #ministerstvoskolstvavedyvyskumuasportu #iuventa #kosickykraj

Post Author: Marián Švekuš