Naplnili sme potreby vytvorenia Príručky pre vytvorenie mládežníckeho parlamentu na území obce

Uplynulo už zopár rôčkou od vydania poslednej Príručky pomáhajúcej vytvorenie si vlastného mládežníckeho parlamentu v obci.

Tak sme sa rozhodli, že ju obnovíme a doplníme o nové legislatívne zmeny, ktoré nastali ako aj o skúsenosti, ktoré sme za tie roky nadobudli.

Nech sa páči tu je:

Post Author: Marián Švekuš