Pobytové školenie pre Študentský parlament Košického kraja

Pobytové stretnutie zástupcov študentského parlamentu Košického kraja, sa konalo 10.-12.november 2023 v rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach.

Cieľom školenia bolo podporiť a skvalitniť činnosť študentského parlamentu Košického kraja tvorbou Strategického plánu na obdobie 5 rokov a podporiť osobnostný rast jej zástupcov.

Školenia sa nakoniec zúčastnili všetci zástupcovia ŠPKK, čo sa stalo po prvý krát kedy sa nášho školenia zúčastnili všetci zástupcovia tejto pre nás strategickej organizácii 😉

PROGRAM:
10.11.2023 Piatok

 • 15:00  Príchod účastníkov a ubytovanie
 • 17:00 – 18:30 (I.blok) Zoznámenie + Úvod do stratégie
 • 18:30 VEČERA
 • 19:30 Spoločný program
 • 22:00 Voľný program / večierka

11.11.2023 Sobota

 • 08:00 RAŇAJKY
 • 09:00 – 10:30 (II.blok) Popis súčasnej situácie
 • 10:30 – 11:00  coffee break
 • 11:00 – 12:30 (III.blok) Analýza súčasnej situácie a špecifikácia potrieb
 • 12:30 OBED
 • 13:30 – 15:00 (IV.blok) Špecifikácia potrieb a nastavovanie cieľov
 • 15:00 – 15:30 coffee break
 • 15:30 – 17:00 (V.blok) Ciele, aktivity, podaktivity a harmonogram aktivít
 • 17:00 – 17:30 tea break
 • 17:30 – 18:30 (VI.blok) Plán úloh a záver stretnutia
 • 18:30 VEČERA
 • 19:30 spoločný program
 • 22:00 voľný program / večierka

12.11.2023 Nedeľa

Aktivity sú realizované vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš