Pripravili sme novú stratégiu RMKK na roky 2023-2027(2030)

Po niekoľkých stretnutiach sme vďaka externej pomoci v podaní lektorov Zuzky a Roba spracovali novú Stratégiu RMKK na najbližšie obdobie.

Ide o živý dokument, ktorý by sme chceli v prípade potreby prispsobovať do určitej miery.

Nech sa páči tu je:

Post Author: Marián Švekuš