Vytvorili sme publikáciu mapujúcu stav žiackych školských rád na stredných školách v Košickom kraji

Koncom roka 2021 sa nám podarilo uskutočniť prieskum na stredných školách v Košickom kraji, v ktorom sme sledovali stav ŽŠR, ak fungujú ako fungujú a aké aktivity realizujú. Podarilo sa nám osloviť 102 škôl a školských zariadení pôsobiacich na území Košického kraja (bez ohľadu na zriaďovateľa). 645 respondentov z 87 škôl nám vyplnilo pripravený dotazník.