Bohdanovskí mládežníci sa činia

Mladí ľudia z obce Bohdanovce sa rozhodli prispievať svojimi nápadmi k zlepšeniu ich života v obci. Za týmto účelom si založili neformálnu skupinu Obecná rada mládeže Bohdanovce, s cieľom informovať o svojich nápadoch starostku ich obce a následne spolupracovať s vedením obce pri ich realizácií.

 

Post Author: Marián Švekuš