DoTVORsa #1 Ako si pripraviť efektívnu marketingovú stratégiu?

Ako správne kombinovať  cieľové skupiny, obsah a komunikačné kanály v rámci marketingovej stratégie?Ako vyhodnocovať úspešnosť nastavených kampaní?Pozrieme sa na najčastejšie využívanú metodológiu, ktorá umožňuje efektívne plánovanie kampaní s ohľadom na jednotlivé fázy nákupného cyklu. Účastník sa naučí lepšie vnímať potreby cieľovej skupiny a jej očakávania.Po absolvovaní školenia bude vedieť efektívne naplánovať komunikáciu na jednotlivé kanály podľa toho, ako o produkte/službe […]