Nominujte za Košický kraj svojich favoritov na Ocenenie sTOPa 2022

🤩Akram- Asociácia krajských rád mládeže vyzýva všetky krajské rady mládeže pôsobiace na území Slovenska, aby doručili svoje nominácie na ocenenie sTOPa.🕵 👉 Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

🗣👉Ocenenie STOPA sa udeľuje v rámci týchto kategórií👈:

1. Aktívny mládežník
2. Aktívny občan
3. Top líder samosprávy
4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
5. Top projekt
6. Top subjekt, neformálna skupina

Viac sa dozviete na stránke štatút.

Ocenenia bude udelené v týchto kategóriách:

  1. Aktívny mládežník – Mladý človek do 30 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite resp. škole prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.
  2. Aktívny občan – Osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných, participatívnych a komunitných. Je dobrým príkladom pre mladú generáciu.   Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity/ škole.
  3. Top líder samosprávy – Osoba, ktorá je vo vedení obce / mesta / samosprávneho kraja (VUC). Volený zástupca samosprávy. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.  Je to osoba s morálnymi zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže aj širokej komunity.
  4. Obec/ mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – Nominovať  možno mesto alebo obec z každého kraja Slovenska, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností a môže byť príkladom pre iné obce a mestá
  5. Top projekt – Nominovať možno realizovaný projekt, na území obce, mesta, kraja. Ktorý prispel k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo podporil participáciu mladých ľudí na živote komunity/ školy, alebo môže byť príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí.
  6. Top subjekt, neformálna skupina – Nominovať možno podnikateľský subjekt, alebo organizáciu, alebo neformálnu skupinu, pôsobiacu na území, obce, mesta, kraja, ktorá pravidelne prispieva ku zvýšeniu kvality života mladých ľudí, alebo k tvorbe pozitívneho prostredia a všetko robia nad rámec ich povinnosti.

Predkladateľom môže byť: Krajská rada mládeže a mládežnícky parlament obce, mesta.

🤝Svoje tipy na nominácie (meno, kategória a krátky popis) nám môžete poslať prostredníctvom FB správ, v komentároch pod týmto príspevkom, alebo na mail spolu@rmkk.sk do 11.11.2022 (vrátane). 🙏

Ak stále neviete ako a koho nominovať, TU je inšpirácia z roku 2020 😉

Následne vyberieme maximálne 2 kandidátov, ktorých posunieme do celoslovenského finále, v ktorom sa naši nominanti stretnú s nominantami z ostatných krajov.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno TOP ocenenie v každej kategórií.

Udelenie ocenení je plánované na 25. novembra 2022 o 15:00 h v Tatra galérií v Poprade.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Post Author: Marián Švekuš