Ocenenie sTOPa 2020 – nominácie Košický kraj

(2020 – Rada mládeže Košického kraja), video by Maroš Simon

Ocenenie sTOPa sa udeľuje v rámci týchto kategórií:

Nominácie sme zaslali podľa štatútu súťaže. Ten hovorí v článku 3: „Návrh na ocenenie môže podať iba krajská rada mládeže. Nominovať môže v každej z kategórií z kraja, kde má sídlo. Z každej kategórie môže doručiť max. 2 nominácie. Hodnotiaca komisia zo všetkých doručených nominácií vyberie jedného nominanta na TOP ocenenie. Spôsob výberu návrhov na ocenenie si určuje každá krajská rada mládeže.

Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je AKRAM – Asociácia krajských rád mládeže. Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Video pre nás spracoval – Maroš Simon. Ďakujeme 😉

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorým na tom záleží
Tím RMKK

Post Author: Marián Švekuš