Spolupráca s oddelením školstva mesta Sobrance

Po mnohých pracovných stretnutiach a vzdelávacích aktivitách, v rámci Medzinárodného projektu Europe Goes Local, na ktorých sme sa mali dohodnúť na ďalších postupoch ako zlepšiť život mladých ľudí v meste a okrese Sobrance, sme sa my ako projektový tím spolu s mentorkou a zástupcom RMKK zhodli na tom, že jednou z prvých vhodných úloh bude zosieťovať organizácie venujúce sa mladým ľuďom v celom okrese.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť brožúrku, ktorá bude okrem iného obsahovať rôzne informácie o činnosti daných organizácií a ktorá tiež bude slúžiť ako propagačný materiál. Pevne veríme, že táto brožúrka je prvým impulzom k tomu, aby sme postupne zlepšovali život mladých, ale aj kvalitu práce s mladými ľuďmi. 

Autor: Mgr. Radovan Pastyrik – Klub mladých Sobrance

Pozrite si ju tu:

Veríme, že táto brožúrka poukáže a potrebu venovania sa práci s mládežou v Sobraneckom okrese, ako aj potrebu podpory organizácií, ktoré to s mládežou v okrese nemá jednoduché z viacerých faktorov. Na tie nepriamo poukazuje aj pripravená brožúrka. Budeme radi ak k zlepšenie situácii prispeje aj táto aktivita.

Veľké pozitívum vidíme v naviazaní spolupráce s mestom Sobrance Školským úradom so sídlom v meste Sobrance a prijali sme medzi pozorovateľské organizácie Klub mladých Sobrance patriaci pod CVČ mesta Sobrance.

Brožúrku vydalo Mesto Sobrance v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja s podporou z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Tešíme sa na teba!
Tvoj Tím RMKK

Post Author: Marián Švekuš