Školenia

Od začiatku svojej existencie ponúka Rada mládeže Košického kraja školenia na rôzne témy a to podľa potreby svojich členských a pozorovateľských organizácií a od roku 2014 aj partnerských organizácií.
V súčastnosti ponúkame škoelnia mladým a mládežníckym vedúcim a taktiež pracovníkom s mládežou žijúcich, pracujúcich alebo študujúcich v Košickom kraji.
Školenia taktiež slúžia ako nástroj na skvalitnenie práce s mládežou a posilnenie kompetenčného profilu mladých a mládžníckych vedúcich.
Vďaka našim projektom Hlas mladých, podporených z grantového programu Ministerstva šklstva, vedy, výskumu a športu moôžeme koncepčne a v strednodobom horizonte pracovať s mlaými ľudmi so záujmom o tématiku participácie, aktívneho občianstva a dobrovoľníctva.

V roku 2016 sme zorganizovali 4x školenia pre mladých a mládežníckych vedúcich a 3x tréningy pre členov našich členských a pozorovateľských organizácií.


Školenie Neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, …

Školenie prebiehalo 09.-11.decembra 2016 v RZ Zlatá Idka.


Školenie Tím a Tímova spolupráca II

Školenie prebiehalo 02.-04.decembra 2016 v RZ Zlatá Idka.

Školenie Tím a Tímová spolupráca I.

Školenie lídrov sa konalo 25.-.27.novembra 2016 v RZ Zlatá Idka.

V termíne 11.-13. november sa v hoteli DAM (Košická Belá) uskutočnilo školenie lídrov v téme interkultúrne kompetencie.