Jesenný tréningový víkend 2022 s RMKK

Minulý týždeň sme s BEST Košice organizovali tréningový víkend, ktorý bol určený pre ich nových aj starších členov. Na tomto evente sa zúčastnili tréningu zameraného na projektový manažment a interného tréningu BEST Knowledge Transfer, kde sa noví členovia dozvedeli viac o študentskej organizácii BEST Košice a jej vnútornej štruktúre. Každý BEST event má svoju tému a témou tohto eventu bol Harry Potter.

Tréningy viedla kvalifikovaná lektorka Sonička z lokálnej skupiny @best_bratislava.

Na prvom tréningu o projektovom manažmente účastníci ako prvé skúsili v troch skupinách naplánovať event “Špagetová párty”, kde dostali iba detaily, ako počet ľudí a to, že tam budú špagety, takže každá skupina mala voľnú ruku vo vytváraní originálneho eventu.

Následne sa lektorka venovala vysvetľovaniu, aký je životný cyklus projektu, ktorý sa skladá z fáz: zahájenie projektu, plánovanie, realizácia, uzavretie a fáza monitorovania a kontroly, ktorá by sa mala realizovať počas celého cyklu.

Poslednou časťou tohto tréningu bola aktivita, kde boli účastníci opäť rozdelení do troch skupín a pracovali na praktickom návrhu náboru, ktorý v lokálnej skupine BEST Košice organizujú na začiatku každého semestra. Výstupom boli tri zaujímavé návrhy, ktoré organizácia BEST Košice môže využiť v praxi pri najbližšom nábore. Zároveň si noví členovia mohli vyskúšať, aké môže byť naplánovať takýto dôležitý event. 

Počas druhého tréningu – BKT, lektorka novým členom vysvetlila, ako organizácia vznikol a aké má hodnoty a víziu. Tiež vysvetlila, aká je jej štruktúra na medzinárodnej úrovni, čo je dôležité, pretože každý člen lokálnej skupiny sa vie zapojiť aj do medzinárodných projektov alebo oddelení. Druhá časť tohto tréningu sa venovala rozprávaniu o štruktúre a fungovaní lokálnej skupiny BEST Košice.

Tento event bol zároveň oslavou 28. narodenín spomínanej organizácie.

Výstupy z akcie na sociálnych sieťach nájdeš tu

Post Author: Marián Švekuš