Deň študentstva v Novejši s RMKK

Cieľom aktivity bolo aktivizovanie a vzdelávanie mladých ľudí, prostredníctvom zaujímavých informácií, príbehov a workshopov.  Pripravené worskhopy boli zamerané na problematiku kritického myslenia, a rozvíjania komunikačných a líderských zručností.

Konkrétne to boli worskhopy: 

Efektívna komunikácia

“JA výrok” , je to o tom ako sa dá komunikovať v náročných situáciách bez urážania, satiry a hlavne konštruktívne. Súčasťou je pochopenie vlastných pocitov a potrieb a vedieť ich komunikovať tak, aby to druhá strana prijala.

 Kritické myslenie ako základná zručnosť mladého človeka

Čo je kritické myslenie? Je dnes potrebné vedieť kriticky myslieť? Prečo je to potrebné? Úvod do tejto problematiky a odpovede nielen na tieto otázky ponúkame vo workshope využívajúcom metódy a techniky neformálneho vzdelávania.

Post Author: Marián Švekuš