Offline workshop pre členskú organizáciu ESN Košice – DoTVORsa 2022

Offline workshop pre členskú organizáciu ESN Košice – DoTVORsa 2022 – téma Timemanagment (v anglickom jazyku) 

Cieľom aktivity bolo zlepšiť kompetencie členov ESN Košice a Erasmus študentov v oblasti time-managementu. To zahŕňalo zoznámenie sa s 10 jednoduchými technikami manažovania času, nadobudnutie inšpirácie k zmene a plánovanie zmeny.

Na začiatok aktivity lektor predstavil svoje skúsenosti s time managementom a možnosťami, ktoré mu efektívny prístup k práci priniesol. Prebudil tak v účastníkoch záujem a motiváciu zlepšovať sa. 

V ďalšej časti predstavil fázy vývoja úspešného zvládnutia time managementu a poskytol cenné rady v ich dosahovaní. Počas toho prebiehala aj bohatá diskusia o individuálnych skúsenostiach účastníkov a bol poskytnutý priestor pre úvahy o fáze vývoja, v ktorej sa nachádzajú. 

Napokon sa pracovalo aj s individuálnymi problémami, ktoré účastníci predniesli. Boli identifikované dôvody problémov a diskutovalo sa o rôznych riešeniach.

Aktivita viedla k poznaniu rôznych stratégií time-managementu. Spomedzi tých boli predstavené napríklad rady ako si rozdeliť čas, vytvoriť to do list či viesť kalendár, nenechať sa vyrušovať sociálnymi médiami a odmeniť sa za úspech.

Na záver workshopu všetci účastníci dostali za úlohu stanoviť si tri ciele, ktoré aplikujú v každodennom živote a poslať ich lektorovi na mail.  K tomu im bola poskytnutá aj spätná väzba a pomoc s ich dosahovaním.

Na základe slovnej spätnej väzby po realizácii aktivity usudzujeme naplnenie cieľov aktivity opísaných vyššie. Neidentifikujeme žiadne problémové situácie resp. nutnosť zlepšenia. Účastníci vyjadrili vysokú spokojnosť.

Post Author: Marián Švekuš